Razmjena mladih u Rumunjskoj

Razmjena mladih u Rumunjskoj

  Projekt za mlade iz BiH Gdje? Bradisor, Rumunjska Kada? 10.-16.kolovoza 2021.Tko? 10 mladih zmeđu 15-26 godina i 2 lidera (bez dobne granice) Projekt je financiran od strane Erasmus+ programa. Svi troškovi pokriveni (smještaj, hrana i putni trškovi do 275€ po...