LiderLab seminar: Prodajne i pregovaračke vještine

LiderLab seminar: Prodajne i pregovaračke vještine

  Svakodnevno prodajemo. Prodajemo svoje ideje, prijedloge, proizvode, svoje vještine i znanja. I što vrijedniji proizvod/ideju posjedujemo, važnije je da ih svijet prepozna kao korisne. A to će ponajviše zavisiti od naših prodajnih i pregovaračkih vještina. Na...