Naš most Zenica ustupa izložbeni prostor umjetnicima/cama

Naš most Zenica ustupa izložbeni prostor umjetnicima/cama

  Udruženje Naš most stavlja na raspolaganje novi izložbeni prostor svim slikarima/icama, fotografima/kinjama, itd. koji žele predstaviti svoje radove u našem Art Kvartu. Art Kvart obuhvata ulazni, vanjski i unutrašnji prostor udruženja Naš most koji se nalazi u...