Obilježavanje 75. godišnjice od osnivanja UNESCO-a

Obilježavanje 75. godišnjice od osnivanja UNESCO-a

  Ustav Organizacije ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu usvojen je i potpisan u Londonu 16. novembra 1945. godine i stupio je na snagu u Parizu 4. novembra Novembar 1946. godine. Od 41 države članice 1945. godine, UNESCO je do 2021. godine...