Defektolog / logoped u programu dječije selo Gračanica

Defektolog / logoped u programu dječije selo Gračanica

Angažman vanjskog saradnika Zadaci Vanjskog saradnika su sljedeći: Habilitacija i rehabilitacija govornih poteškoća kod djece i mladih; Rad na prevenciji govornih poremećaja i nepravilnosti; Vođenje logopedskih tretmana i radionica sa djecom i mladima; Savjetovanje...