Aktivnosti

Aktivnosti ORC-a

Aktivnosti

Omladinski aktivizam: Od izazova ka novim mogućnostima

Omladinski aktivizam: Od izazova ka novim mogućnostima

Cilj virtualnog maratona Anna Lindh Fondacije je naglasiti važnost interkulturalnog dijaloga za izgradnju održivih društava u EuroMed regiji, a sesija sa omladinskim aktivistima iz naše zemlje je jedna od preko 100 aktivnosti koje su bile realizovane do kraja juna 2021. godine.