Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
ORC Tuzla organizovao treću lokalnu radionicu "Akcije protiv diskriminacije" u Tuzli

U Tuzli, u prostorijama Doma mladih Tuzla (10. – 11. Maj) je održana treća lokalna radionica "Akcije protiv diskriminacije".

Učesnici u Tuzli, njih 20, bili su studenti i aktivisti omladinskih organizacija iz Tuzle (IPAK, Vive žene, Helsinški odbor za ljudska prava, UG “Peks”, UŽR “Bolja Budućnost”, ANEA-MG, OGHOTz, TIMES” i YiHR)

Dvodnevna radionica za mlade je bila zasnovana na participativnom učešću svih učesnika, putem metoda praktičnog rada u grupama. Učesnici su, putem plenarnih sesija, brainstorminga, ali najviše kroz grupni praktični rad, obradili sljedeće teme:

• Elementarna ljudska prava u teoriji i praksi (Evropska povelja o ljudskim pravima);
• Identitet, predrasude, stereotipi, govor mržnje;
• Uvod, osnovni pojmovi i oblici diskriminacije;
• Liderstvo i timski rad u kontekstu priprema akcije protiv diskriminacije;
• Ciljevi kampanja, akcioni plan, evaluacija kampanja za borbu protiv diskriminacije

U svojim evaluacijama učesnici su se složili da je radionica urađena na veoma zanimljiv i atraktivan način, te da je prošla u timskom radu i razumjevanju drugih. Neki od učesnika su između ostalog naveli:

• Rad u grupi, način osvrta na osnovne pojmove, prezentovanje i organizacija radionice
• Konkretnost od strane predavača
• Vidjeli smo kroz igru svakodnevne prepreke

Učesnici ove radionice su iskazali spremnost da učestvuju u nastavku projekta „Akcije protiv diskriminacije“. Tokom rada na ciljevima i metodama uličnih kampanja, učesnici su radili na konkretnim temama. Radilo se na tri teme koje su izabrali sami učesnici: Diskriminacija LGBT populacije, diskriminacija žena prilikom zapošljavanja i diskriminacija osoba sa invaliditetom. Po izboru učesnika izabrano je da se 18 maja 2013, sa početkom u 11.00 sati održi ulična kampanja „Diskriminacija žena prilikom zapošljavanja“. Ulična akcija će se održati na korzou.

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине