Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
Izvještaj sa prvog sastanka Omladinske grupe ORC-a

Nakon 9 godina postojanja Omladinskog resursnog centra, aktivnog učešća u izgradnji BH društva, rada na svakodnevnom povezivanju mladih iz svih krajeva BiH i razbijanju predrasuda između istih, edukaciji mladih na mnogim temama koje se tiču poticanja demokratskih vrijednosti u našem društvu i još dosta stvari - došlo se na ideju formiranja omladinske grupe Omladinskog resursnog centra koju čine mladi ljudi koji su na bilo koji način u prošlosti bili dio naših edukacija, seminara, okruglih stolova ili slično.
Datum formiranja omladinske grupe se uzima prvi sastanak iste, koji je održan 8. oktobra na kojem su članovi grupe razgovarali o budućnosti grupe, aktivnostima koje će zajednički raditi, te raspodjeli dužnosti. Trenutno okosnicu grupe čine članovi koji su u prethodne dvije godine bili dio projekta „Regionalna akcija protiv diskriminacije“, u sklopu kojeg su održane po dvije lokalne, nacionalne i regionalne radionice, javne debate te ulične akcije na kojima su omladinci stečeno znanje prenosili na sredinu u kojoj žive i ukazivali na probleme koji nas okružuju.
Omladinski resursni centar se zato s razlogom može pohvaliti da posjeduje izuzetno iskusne pojedince kojima je sada pružena prilika da samostalnije rješavaju probleme društva u kojem žive.

Trenutni članovi Omladinske grupe su sljedeći: Merita Sokoli, Asmir Šestan, Maida Zahirović, Almir Musić, Zada Bešić, Nedim Osmanović, Vildana Kurtić, Ivana Jokić, Dijana Osmanović i Slobodan Blagovčanin. Ubrzo nakon formiranja grupe pojavilo se još dosta zainteresovanih koji će u narednom periodu na nekom od sastanak biti uključeni u grupu.

Kao što smo naveli da je Omladinska grupa sačinjena od iskusnih pojedinaca i nije toliko teško za pretpostaviti da je već na prvom sastanku dogovorena jedna od aktivnosti koja će se uskoro implementirati. Omladinci su odlučili da obilježe 21. novembar kroz uličnu akciju pod nazivom 18 godina mira, te da ukažu na to da postajemo punoljetno društvo u miru i da smo spremniji već ikad krenuti zajedno napred.

Svi zainteresovani da se uključe u rad grupe mogu nas kontaktirati na orctuzla@bih.net.ba za više informacija o održavanju narednih sastanaka.

Za početak očekujemo vas 21. novembra na Korzu u Tuzli!

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


 

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине