Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

orc tuzla
OMLADINSKI RESURSNI CENTAR TUZLA (ORC):

Odluka za osnivanjem i registracijom jednog ovakvog centra proizašla je na osnovu izraženih potreba mladih. Naime, većina omladinskih nevladinih organizacija u BiH dosada je radila uz pomoć međunarodnih organizacija/institucija, ali takva pomoć sve više slabi i omladinske organizacije su prepuštene same sebi. Većina njih se ne snalazi u takvim situacijama i veoma brzo prestaju sa radom. Ovo se posebno odnosi na omladinske organizacije u manjim mjestima u BiH, koji bez adekvatne pomoći nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe mladih. Uzimajući u obzir ovakvu situaciju i ovakve probleme odlučili smo osnovati Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla koji bi na adekvatan način pružio podršku i pomoć svim omladinskim organizacijama koje bi naišle na probleme u svom radu.
U Januaru 2004. godine održana je osnivačka skupština Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla koji je registrovan i počeo sa radom.

Misija

Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla pomaže u radu omladinskim organizacijama i pojedincima, posebno onima koji djeluju u manjim i "zatvorenim" lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi ORC-a Tuzla

1. osnaživanje i jačanje omladinskog sektora u BiH
2. osnaživanje i jačanje kapaciteta i resursa omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih posebno u malim sredinama
3. praćenje, podsticanje i jačanje rada mladih i omladinskih organizacija
4. podsticanje i jačanje saradnje između omladinskih organizacija, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou
5. prikupljanje i stvaranje baze podataka o omladinskim organizacijama, njihovim aktivnostima i radu
6. izgradnja saradnje između omladinskih organizacija i vlasti na svim nivoima
7. pokretanje procesa institucionalizacije omladinskog sektora u BiH
8. pružanje stručne i logističke pomoći i podrške omladinskim organizacijama u radu, posebno organizacijama u osnivanju
9. uspostavljanje i stvaranje bolje komunikacije i bržeg protoka informacija među omladinskim organizacijama
10. povezivanje i saradnja sa omladinskim organizacijama regije, Evrope i svijeta
11. unapređivanje i razvijanje djelatnosti i rada omladinskih organizacija, prema evropskim standardima
12. uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
13. ostvarivanje drugih zajedničkih interesa mladih i omladinskih organizacija.
Aktivnosti ORC-a Tuzla
Nakon osnivanja ORC Tuzla počeo je sa konkretnim aktivnostima. Prije svega radili smo na promociji ORC-a Tuzla, direktno informirajući omladinske organizacije u BiH o mogućnostima koje ovaj centar pruža mladima. U tu svrhu obišli smo omladinske organizacije i neformalne omladinske grupe u gradovima: Konjic, Jablanica, Banovići, Brčko Distrikt, Gradačac, Bijeljina, Zvornik, Bratunac, Vlasenica, Višegrad. U okviru ovih posjeta ponudili smo im korištenje naših kapaciteta i pomoć u njihovom budućem radu. Isto tako promociju smo vršili u okviru pojavljivanja na medijima, web stranici www.omladina-bih.net, kao i prilikom izdavanja raznih publikacija.

 

Adresa:
hCa Tuzla
Hadži Bakirbega Tuzlića 1,
75000 TUZLA, BiH
Tel./fax. ++387 (0)35 258 077
e-mail: hcatuzla@bih.net.ba, orctuzla@bih.net.ba

Kontakt osobe:
Miralem Tursinović, direktor
Mirjana Stamenković-Tursinović, program menadžer
Boško Vlajić, program menadžer

Slobodan Blagovčanin, program asistent


hCa Tuzla

 

ORC Tuzla

 

Mailing lista

 

 

 

 

Donacija

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

Mreza za izgradnju mira

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине