Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

TUZLA 

 

Forum građana Tuzla - Urbana kultura
Član mreže od: April 2009
Adresa: Hadži Bakirbega Tuzlića 1, 75 000 Tuzla
Telefon: 035 258 075
Fax: 035 258 076
E-mail: fgt-urbana-mladi@forumtz.com, selma_selimovic@hotmail.com
Web: www.forumtz.com
Kontakt: Selma Selimović

DRAFT TEATAR
Član mreže od: 1997
Adresa:
Tel: 061 735 737
E-mail: draftteatar@gmail.com, drtesha@yahoo.com
Kontakt : Dragan Tešić

DOM MLADIH
Član mreže od: 1997
Adresa: Dragiše Trifkovića 2, 75 000 Tuzla
Tel: 065 362 620
Kontakt: Edin Mukinović

IPAK - MLADOST GRADI BUDUĆNOST - Projektni ured
Član mreže od: juni 1999.
Adresa: Inžinjerske bb, 75 000 Tuzla
Tel./fax: 035 299 027, fax: 035 299 028
E-mail: ipak_tuzla@bih.net.ba, ipak@ipak-mgb.ba
Web: www.ipak-mgb.ba, www.mladiuakciji.ba, www.krizevici.com
Kontakt: Elada Džafić, Lahira Sejfija - direktorica

PLESNI KLUB "FLAMENCO" TUZLA
Član mreže od: maj 2003.
Adresa: Slavka Mičića 13, 75 000 Tuzla
Tel./fax: 063 890 099, 061 259 540
E-mail: flamencotuzla@gmail.com, namiktrutovic@gmail.com
Web: www.pkflamenco.com
Kontakt: Namik Trutović (063 890 099)

TUZLANSKI TINEJDŽERSKI CENTAR "TELEX"
Član mreže od: 1999
Adresa: Klosterska 15, 75 000 Tuzla
Tel/Fax: 035 251 301, 250 614
E-mail: telex@zemljadjece.org
Kontakt: Amir Basic

BIRO ZA LJUDSKA PRAVA - OMLADINSKI OGRANAK "Y"
Član mreže od: juni 2000
Adresa: Fra Stjepana Matijevića 3, 75 000 Tuzla
Tel/Fax: 035 250 504, 280 765
E-mail: biroy@bih.net.ba
Kontakt: Ivana Grabovac
E-mail: ivana@hrotuzla.org.ba
Web: www.hrotuzla.org.ba

UDRUŽENJE "BOLJE SUTRA" Tuzla
Član mreže od: juli 2006
Adresa: V.L. Kurjaka 167/a, 75 000 Tuzla
Telefon: 035 267 244
E-mail: boljesutratz@gmail.com
Kontakt: Kavazović Binasa

UDRUŽENJE STUDENATA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA TUZLA
Član mreže od: april 2008
Adresa: univerzitetska 8, 75000 Tuzla
Telefon: 061 282 695
E-mail: ustf@untz.ba
Web: www.ft.untz.ba/ustf
Kontakt: Huso Jašarević

Su Lee PRODUKCIJA Tuzla, Udruženje studenata
Član mreže od: Maj 2008
Adresa: 16.Muslimanske brigade 47, 75000 Tuzla
Telefon: 061 954 841
E-mail: sulee.produkcija@gmail.com
Web: www.sulee.tk
Kontakt: Emir Sulejmanović

ODRED IZVIĐAČA "KRIN" TUZLA
Član mreže od: April 2009
Adresa: Fra Stjepana Matijevića Solanjina br 1, 75 000 Tuzla
Telefon: 061 666 321
E-mail: oikrin@gmail.com
Web: www.oikrin.com.ba
Kontakt: Melita Husagić

Univerzitetski plesni klub univerziteta u Tuzli
Član mreže od: April 2009
Adresa: 2.Oktobar broj 2, 75 000 Tuzla
Tel.:061 738 580, 061 18 00 24, 035/ 278 536
E-mail: a.alan.upkut@live.com, meliha.upkut@live.com
Web: www.usd.untz.ba/upkut
Kontakt: Samir Mačković, Meliha Jahić, Alan Alagić

TVORNICA MAGIJE - MAGIC FACTORY
Član mreže od: maj 2009
Adresa: Maršala Tita 151, 75 000 Tuzla
Tel: 061 722 167, 035/ 278 536
E-mail: magicfactory5@gmail.com
Kontakt: Boris Balta, Predsjednik

FONDACIJA TUZLANSKE ZAJEDNICE
Član mreže od: Juli 2009
Adresa: Matije Gupca 13, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 362 830
Fax: +387 35 362 831
E-mail: fondtz@fondacijatz.org
Web: www.fondacijatz.org
Kontakt osobe: Jasna Jašarević, izvršna direktorica, Emir Bašić, voditelj omladinskih projekata

Sadiković Senad - pojedinac
Član mreže od: avgust 2006
Adresa: 18 Hrvatske brigade 37, 75000 Tuzla
Telefon: 061876589
E-mail: freedom.senad@gmail.com

Amra Muradbegović - pojedinac
Član mreže od: sept. 2006
Adresa: Stupine B7/4, 75000 Tuzla
Telefon: 061 600 709
E-mail: amra83@gmail.com

Elmir Hasanović - pojedinac
Član mreže od: septem. 2006
Adresa: Srebrenička 10, 75000 Tuzla
Telefon: 035 397 050, 061 960 582
E-mail: laufer122@hotmail.com

Adnan Delalić - pojedinac
Član mreže od: decem. 2006
Adresa: Vršani 30, 75 000 Tuzla
Tel: 061 632-708,
E-mail: delalicadnan@hotmail.com

Selma Šabić - pojedinac
Član mreže od: Septembar 2007
Adresa: Maršala Tita 56, 75000 Tuzla
e-mail: selmica05@hotmail.com

Imamović Eldina - pojedinac
Član mreže od: Decembar 2007
Adresa: Stupari bb, 75280 Kladanj
Tel: 062 287 270,
email: eldinai@bih.net.ba

Jaganjac Selma - pojedinac
Član mreže od: Februar 2008
Adresa: Tuzla

UDRUŽENJE ASTRONOMSKO DRUŠTVO "PLEJADE" TUZLA
Član mreže od nov 2010
Adresa: Šetalište slana banja bb, 75 000 Tuzla
Tel: 062 808 608
Fax: 035 276 331
E-mail: adplejade@hotmail.com
Web: www.adplejade.com
Kontakt osobe: Ervin Adrović, predsjednik, Adnan Horić, sekretar

UDRUŽENJE "GRAĐANSKI EDUKATIVNI CENTAR" TUZLA
Član mreže od: januar 2011.
Adresa: Kaldrma 2, 75 000 Tuzla
Tel:+387 63 237 134
E-mail: gec@gec.ba
Web: http://www.gec.ba
Kontakt: Emir Vildić, Izvršni direktor

Nedim Osmanović, pojedinac
Član mreže od: jan 2011
e-mail: notorius_nf@hotmail.com

UDRUŽENJE OSOBA SLABOG SOCIJALNOG STANJA "BOLJA BUDUĆNOST"
Adresa: Novi trzni centar bb, Slatina, 75 000 Tuzla
Tel: 062 298 841
E-mail: bolja.buducnosttz@gmail.com
Kontakt osobe: Hasan Tahirovic, direktor, Ivana Dzambic, predstavnik

Sanel Hodžić, pojedinac
Član mreže od: maj 2011.
E-mail: sanel_hodzic_tz@hotmail.com

Slobodanka Iljukić, pojedinac
Član mreže od: avgust 2011.
E-mail: boba_sl@live.com

Vahid Puškarević, pojedinac
Član mreže od: avgust 2011.
E-mail: vaha_1989@hotmail.com

Elvisa Kavgić, pojedinac
Član mreže od: septembar 2011.
E-mail: el_vi_sa_89@live.com ; elvisakavgic@yahoo.co.uk

Armela Mehmedović, pojedinac
Član mreže od: novembar 2011.
E-mail: armela_10@hotmail.com

Ivan Marković, pojedinac
Član mreže od: decembar 2011.
E-mail: i_markovi@yahoo.com

Kemal Nedžibović, pojedinac
Član mreže od: januar 2012.
E-mail: kemal_9.7@hotmail.com

Nedima Jahić, pojedinac
Član mreže od: januar 2012.
E-mail: nedima_jahic@hotmail.com

Dinka Vehbić, pojedinac
Član mreže od: januar 2012.
E-mail: dvehbic@yahoo.com

Semir Salihović, pojedinac
Član mreže od: februar 2012.
E-mail: svemirman@hotmail.com

Jasmina Aljukić, pojedinac
Član mreže od: mart 2012.
E-mail: jasmina.88@hotmail.de

Anela Vildić, pojedinac
Član mreže od: maj 2012.
E-mail: anela.vildic@live.com

Alisa Hadžiefendić, pojedinac
Član mreže od: maj 2012.
E-mail: alisa.hadziefendic@hotmail.com

Sandra Đapo, pojedinac
Član mreže od: maj 2012.
E-mail: sandra.djapo@gmail.com

Srećko Banović, pojedinac
Član mreže od: juni 2012.
E-mail: srecko.banovic@hotmail.com

Miroslav Đulabić, pojedinac
Član mreže od: avgust 2012.
E-mail: mikidjulabic@gmail.com

Kulturo umjetničko društvo "Izvor" Kiseljak
Član mreže od: novembar 2012.
Adresa: Kiseljak bb , 75 211, Kiseljak - Tuzla
Tel.: 061 638 792
E-mail: izvorkud@yahoo.com
Kontakt osobe: Lejla Softić, Čolić Emina, Samir Softić

Udruženje rukovodilaca folklornih ansambala Tuzlanskog kantona - URFA TK
Član mreže od: decembar 2012.
Adresa: Armije BiH 31, S - 1, 75 000 Tuzla
Tel.: 062 145 929
Fax: +387 70 208 777
E-mail: urfa.tk@gmail.com
Web: www.urfatk.com.ba
Kontakt osobe: Sanela Karić - generalni sekretar

Nadira Husanović, pojedinac
Član mreže od: januar 2013.

ORGANIZACIJA ZA DJECU I MLADE "Osmijeh za osmijeh"
Član mreže od: februar 2013.
Adresa: Pozorišna 13, 75 000 Tuzla
Tel.: 035 362 832, fax: 035 362 831
E-mail: osmijeh@osmijeh.org, osmijeh1@gmail.com
Web: www.osmijeh.org
Kontakt osobe: Asja Dizdarević - predsjednica, Zerina Brkić - generalni sekretar, Raisa Čirak

Aldin Hodžić, pojedinac
Član mreže od: mart 2013.

Ana Martinović, pojedinac
Član mreže od: mart 2013.
E-mail: martinovic.anna@hotmail.com

Emina Mehanović, pojedinac
Član mreže od: mart 2013.
E-mail: emina_5876@hotmail.com

Daria Vilušić, pojedinac
Član mreže od: april 2013.
E-mail: daria.vilusic@gmail.com

Emir Brkić, pojedinac
Član mreže od: april 2013.

Udruženje "Pokret za Evropsku kulturnu saradnju" - "PEKS"
Član mreže od: april 2013.
Adresa: Mirze Hadžimehmedovića br.8/34 , 75 000 Tuzla
Tel.: 061 637 027
E-mail: peksbh@gmail.com
Web: www.facebook.com/udruzenje. peks
Kontakt osobe: Asmir Šestan, predsjednik

Udruženje "TAJNE I MUDROSTI EKO SRCA" - "TIMES"
Član mreže od: maj 2013.
Adresa: Ulica Smajići 14, 75 000 Tuzla
Tel.: 061 959 402
E-mail: times.tz@hotmail.com
Kontakt osobe: Elvis Cero - predsjednik, Fahira Sulejmanović

Maida Zahirović, pojedinac
Član mreže od: april 2013.
E-mail: z.maida@hotmail.com

Miran Mujačić, pojedinac
Član mreže od: decembar 2013.
E-mail: miran_mujacic@hotmail.com

Edna Begović, pojedinac
Član mreže od: decembar 2013.
E-mail: ednica_87@windowslive.com

Adnan Mujanović, pojedinac
Član mreže od: mart 2014.
E-mail: adnan.mujanovic5@gmail.com

Dina Dizdarevič, pojedinac
Član mreže od: oktobar 2014..
E-mail: dina.dizdarevic@hotmail.com

Stjepan Madžarević, pojedinac
Član mreže od: februar 2015.
E-mail: madzarevic36@hotmail.com

Udruženje „Nova ženska inicijativa“
Član mreže od: maj 2015.
Adresa: Bosne Srebrene 12/2, 75 000 Tuzla
Tel.: 061 859 080
E-mail: novazenskainicijativa@gmail.com; kurtic_almira@hotmail.com
Web: www.novazenskainicijativa.com
Kontakt osobe: Sanda Kreitmayer Peštić - predsjednica Udruge, Zlata Smajić - podpredsjednica, Amela Hajvaz

 

 

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине