Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

MOSTAR 

 

HRVATSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA (HAZ) U FEDERACIJI BiH
Član mreže od: juli 2002
Adresa: Kralja Zvonimira 22, 88 000 Mostar
alternativno: Rudarska 283, II kat, 88000 Mostar (Boris Kordić)
Tel: 063 313 459, 063 319 809
Fax: 036 324 867,
E-mail: haz@tel.net.ba,
Kontakt: Boris Kordić 063 313 459, Petar Gotovac

Elma Tipura, pojedinac
Član mreže od: Avgust 2006
Adresa: Podgorani, 88208 Potoci, Mostar
E-mail: elma_ti@yahoo.com
Tel: 061 522 940

EKOLOŠKO, EDUKATIVNO I SAVJETODAVNO UDRUŽENJE "MUNIKA"
Član mreže od: Januar 2007
Adresa: Društveni dom, Potoci bb, 88208 Mostar
E-mail: munika.eu@gmail.com
Kontakt : Elma Tipura (061 522 940), Adis Macić (061 209 591)

MOSTARSKI TEATAR MLADIH
Član mreže od: februar 2009
Adresa: Trg Republike 1, 88000 Mostar
E-mail: emteem@bih.net.ba
Tel: 036/558 485, 036/558 486
Kontakt : Sead Đulić, v.d. direktor

U.G. Bosanski centar za dramski odgoj
Član mreže od: juli 2009
Adresa: Trg Republike 1, 88 000 Mostar/BiH
Tel: 036/558 485
Fax: 036/558 486
E-mail: cdo@bih.net.ba
Web: www.cdobih.org
Kontakt osoba: Sead Đulić, direktor

Sara Lorić, pojedinac
Član mreže od: nov. 2010
Adresa: Š panski Trg 1, 88 000 Mostar
E-mail: sarah_sarce@hotmail. com
Tel: 066/217-647

Maja Torlo, pojedinac
E-mail: maya.torlo@gmail.com

Frančeska Bojčić, pojedinac
Član mreže od: decembar 2012.

 

 

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине