Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

GRAČANICA 

 

ACTIVE PEOPLE OF B&H (APBH)
Član mreže od: avgust 2004
Adresa: Pribava bb, 75230 Gračanica
Tel: 061 286 896
E-mail: apbh@email.com
Kontakt: Armin Nurkić (nurkicarmin@gmail.com), Bajrić Denis, Tukić Samer
Web: http://www.apbh.5u.com

UDRUŽENJE "ANEA - Mladi Gračanice"
Član mreže od: april 2011.
Adresa: Omladinski centar ANEA, Armije BiH br. 1, 75 320 Gračanica, BiH (Zgrada BKC-a)
Tel./fax: 035 707 386
E-mail: anea_mg@hotmail.com
Kontakt: Erhad Brkić, Senad Šehagić, koordinatori Omladinskog centra ANEA
Web: www.anea-mg.com

Esma Grbić, pojedinac
Član mreže od: mart 2012.
E-mail: esma_ grbic@hotmail.com

Almedina Nurkić, pojedinac
Član mreže od: maj 2012.
E-mail: almedina.nurkic@hotmail.com

 

 

 

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине