Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
STRATEŠKA PLANIRANJA RAZVOJA MREŽE

 

U okviru projekta hCa omladinske mreže Bosne i Hercegovine organizovali smo 3 radionice iz strateškog planiranja rada Omladinske mreže u BiH,
Prva u Kulašima (Prnjavor) jula 1999.g., druga u Laktašima, septembra 2000.g. i treća Zlaća (Tuzla) juni 2002.g
Na ovim radionicama je učestvovalo oko 60 članova omladinskih organizacija iz BiH. Rezultat rada ovih radionica je strateški plan rada i razvoja hCa omladinske mreže u narednom periodu.

Prva radionica strateškog planiranja razvoja mreže je obuhvatila rad na planu aktivnosti, potreba, i prevazilaženje problema koji trenutno postoje. Najviše se radilo na pitanjima:

- šta ćemo napraviti u prvoj godini kako bi smo našu stratešku platformu u praksi i tako ubrzali ostvarenje naših zajedničkih praktičnih vizija?
- Koje prepreke se nalaze na putu ostvarenja naših vizija?
- Kako ćemo se odnositi prema nesuglasju/preprekama između trenutne stvarnosti i vizija u narednih 3 godine?
- šta sve želimo vidjeti da je hCa omladinska mreža BiH učinila u sljedeće tri godine?

Druga radionica strateškog planiranja dovela do sljedećih strateških pravaca::

- Stalni rad na edukaciji omladinskih organizacija/članica mreže;
- Organizovanje javnih skupova (omladinskih susreta, konferencija, pozorišnih i muzičkih festivala i sl.);
- Unapređenje razmjene informacija i komunikacije među mladima (Internet, e-mail i sl.);
- Rad na razvoju odnosa sa javnošću (kampanje, web stranica, medijske promocije i sl.);
- Interaktivna podrška omladinskim organizacijamma/članicama mreže (uspostavljanje timova za podršku);
- Uspostavljanje i razvoj koordinacione strukture mreže (uspostavljanje i jačanje Koordinacionog odbora);
- Rad sa političkim strukturama u lokalnoj zajednici (edukacija, javne tribine, apeli za podršku i sl.);
- Rad na unapređenju mreže (TNT omladinski magazin, mjesečni informativni bilteni i sl.);
- Rad na analiziranju trenutnih resursa u mreži (baza podataka, analize i istraživanja i sl.);
- Redovno planiranje i evaluacija rada mreže (evaluacije, kreiranje akcionih planova i sl.).

Na trećoj radionici strateškog planiranja došlo je do promjena u imenu i dosadašnjoj strukturi hCa omladinske mreže. Njeno ime je promjenjeno u OMLADINSKA MREŽA BOSNE I HERCEGOVINE.

Osim što je promjenjeno ime odlučeno je da Omldinska mreža više neće imati Koordinacioni odbor koji je zastupao organizacije po regijama nego će se struktura mreže napraviti po programskim područjima što će ojačati razvoj mreže i aktivnosti u okviru mreže.

Programska područja koja su definisana na strateškom planiranju, a koja su se takođe tokom evaluacije rada Oladinske mreže pokazala kao najinteresantnija i kao najviše zastupljena u radu omladinskih organizacija su:

1. neformalno obrazovanje,
2. kultura,
3. zaštita životne sredine,
4. prevencija HIV/AIDS-a i narkomanije,
5. ljudska prava i prava djeteta,
6. psihosocijalni rad i rad sa djecom sa posebnim potrebama

hCa Banjaluka i Tuzla će biti logistička podrška razvoju ovih programskih područja i to hCa Banjaluka će biti odgovorna za podršku tri programska područja (prevencija HIV/AIDS-a i narkomanije, ljudska prava i prava djeteta, psihosocijalni rad i rad sa djecom sa posebnim potrebama) a hCa Tuzla za druga tri (neformalno obrazovanje, kultura, zaštita životne sredine)

Sve tri radionice strateškog planiranja je vodio Mladen Majetić (ZAMIR, Zagreb).

 

 

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине