sp;    
Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
RADIONICE

 

MEDIJI I NOVINARSTVO

Tokom 2000 -2002.g. organizovali smo i pet radionica o novinarstvu u Doboju (maj 2000), Šipovu (decembar 2000), Borja (juni 2001), Vitezu (oktobar 2002) i Tesliću (decembar 2002).
Prva radionica je bila posvećena osnovima novinarstva (reportaža, izvještaj, članak tekstovi na zadatu temu, izgled konačnog teksta idruge važne pojedinosti),
Tokom druge radionice mladi koji imaju afiniteta za pisanje i rade na omladinskim časopisima u svojim sredinama, imali priliku da nauče nešto više o tehničkom uređivanju novina.
Treća radionica je bila usmjerena na praktičan rad sa zainteresovanim članovima omladinskih organizacija koji žele unaprijediti svoj rad u lokalnoj zajednici kroz efikasno medijsko predstavljanje, kako i od koga tražiti informacije i koga iz javnog života uzeti za saradnike, kako razraditi temu za novinski tekst/članak i slično. Takođe se radilo i na tehničkom uređivanju novina.
Na četvrtoj i petoj radionici učesnici su imali priliku da nauče kako najbolje predstaviti sebe, svoje aktivnosti, kako napisati saopštenje za javnost, organizovati press konferenciju, pripremanje izjave iinformativnog materijala za medije.
Treneri i predavači na ovim radionicama su bili: doc.dr Nail Kurtić (professor na filozofskom fakultetu u Tuzli); Aleksandar Trifunović (magazin BUKA); Nenad Ponjević (magazin BUKA). Aleksandar Živanović (Slobodna Evropa, Rojters) i Dragana Dardić (Slobodna Evropa, Rojters).
Kroz ove radionice prošlo je oko 100 mladih osoba članova omladinskih organizacija i podmladaka političkih partija.

PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA I FUNDRAISING

U periodu 2000-2002.g. organizovali smo četiri radionice iz pisanja projekata i fundraisinga u Zenici (mart 2000), Tesliću (oktobar 2000), Laktašima (septembar 2001) i Borja (avgust 2002).
Na ovim radionicama je učestvovalo oko 80 članova/ca omladinskih organizacija iz BiH, i podmladaka iz političkih partija, koji su putem ovih radionica dobili osnovna znanja o pisanju projektnih prijedloga, ispitivanju potreba u zajednici i kontaktima sa donatorima.
Takođe su imali priliku da tokom radionica rade na konkretnim projektima i dobiju informacije o donatorima, fondacijama i organizacijama koje su bliske njihovom rad, raznim načinima fundraisinga, A ono što je najvažnije je da su se iz tih radionica stvorili značajni projekti i saradnje..
Nakon radionica, održana su tri follow up susreta za učesnike u Doboju (maju), Banja Luci (decembru) i Maglaju (oktobar 2002), na kojima su dorađivali projektne prijedloge svojih organizacija na kojima su radili nakon radionice i imali priliku da postave dodatna pitanja.
Treneri na ovim radionicama su bili: Mladen Majetić (ZAMIR, Zagreb) i Ilija Trninić (Omladinski centar Kastel, Banjaluka).

JAVNO ZAGOVARANJE

U okviru projekta Omladinske mreže BiH smo orgazniovali jednu radionicu Javnog zagovaranja (Teslić, decembar 2002).
Tokom ove radionice mladi iz nevladinih omladinskih organizacija kao i iz političkih partija su imali priliku da nauče kako lobirati za sopstvenu ideju, aktivnost, potrebu ili projekat. Načine na koje je to najbolje uraditi i iskoristiti svoje resurse.
Imali su priliku da nauče kako najbolje svoje projekte i akcije sprovesti u djelo i uticati na promjene u društvu, kako da okupe saveznike za svoje aktivnosti i kako da prevladaju prepreke u radu.
Trener ove radionice je bio Jan Zlatan Kulenović (Omladinska informativna agencija BiH)

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине