Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
LJETNE ŠKOLE hCa OMLADINSKE MREŽE U BiH

 

“MEDIJI I PROMOCIJA OMLADINSKIH ORGANIZACIJA”
BRČKO, 19.-26. SEPTEMBAR 1999.g.

Ljetna škola hCa Omladinske mreže u Bosni i Hercegovini je održana u Brčkom, od 19. do 26. septembra 1999. godine. Ova škola je održana pod radnim nazivom “Mediji i promocija omladinskih organizacija” i u njenom radu je učestvovalo oko 35 učesnika, predstavnika omladinskih organizacija i grupa-članica hCa Omladinske mreže u BiH iz sljedećih gradova: Zenice, Banja Luke, Tuzle, Istočnog Sarajeva, Banovića, Prijedora, Kaknja, Kozarske Dubice, Mostara, Teslića, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Modriče, Livna i Srpca.

Pored učesnika iz ovih gradova, u radu radionica u okviru škole učestvovali su i predstavnici omladinske organizacije domaćina, Udruge hrvatske mladeži opštine Ravne-Brčko, koji su odnedavno takođe postali članovi hCa Omladinske mreze u BiH. U radu škole je učestvovao i predstavnik Studentske Unije Srbije i Unije Studenata Filozofskog Fakulteta u Nišu. Predstavnici Asocijacije za Demokratski Prosperitet “ZID” iz Podgorice, Centra za Mirovne Studije iz Zagreba i Centra za mir i nenasilje iz Osijeka, koji izdaju magazin za mlade “BUREK”, koji su takođe bili pozvani da uzmu učešće u radu ove škole su, na žalost morali otkazati zbog obaveza u radu svojih organizacija.

Za razliku od predhodnih susreta za mlade i Proljetnog kulturnog festivala koje je u posljednje dvije godine organizovala hCa Omladinska mreža u BiH, ova škola je bila prvenstveno edukativnog karaktera i njen cilj je bio pružiti sto više informacija o korištenju svih oblika medija za promociju omladinskog rada na ovim prostorima.

U okviru škole organizovane su tri edukativne radionice: “Internet i e-mail” (korištenje Interneta i e-maila za promociju, kreiranje web prezentacije itd.), “Radio i novinarska radionica” (kako efikasno koristiti medije, izrada saopštenja za javnost, reklama/oglas, izjava za novinare i dr.), “TV radionica” (ponašanje pred TV kamerama-kako predstaviti projekat, kako efikasno kontaktirati medije i dr.)

Posljednji dan rada škole, organizovana je radionica na kojoj je učesnicima škole predstavljen strateški plan rada hCa Omladinske mreže u BiH za period 2000-2003, koji je nastao kao rezultat radionice iz strateškog planiranja održane u Kulašima pored Prnjavora u julu 1999. godine.

Tokom rada škole u večernjim časovima održavane su prezentacije rada omladinskih organizacija koje su učestvovale u radu škole. Takođe, organizovana je posjeta učesnika škole “Udruži hrvatske mladeži” općine Ravne-Brčko, čije sjedište se nalazi u Gornjem Zoviku.

“INTERNET – EKOLOGIJA – KAMPANJE”
TUZLA, 21- 28. septembar 2000.g.

Druga Ljetna Škola hCa Omladinske Mreže u Bosni i Hercegovini je održana u Tuzli, od 21. do 28. Septembra 2000. godine. Škola je održana pod radnim naslovom “Internat-ekologija-kampanje” i u njenom radu je učestvovalo 44 predstavnika omladinskih organizacija i grupa članica projekta hCa omladinske mreže u BiH, te jedan pojedinac/pojedinka iz sljedećih gradova: Banovići, Banjaluka, Bihać, Bijeljina, Bosanska Krupa, Brčko, Kakanj, Konjic, Kozarska Dubica, Livno, Ljubače, Modriča, Odžak, Rudo, Srbac, Goražde, Istočno Sarajevo, Teslić, Zavidovići, Zenica, Zvornik, Živinice i Tuzla.
Osim ovih učesnika tu su bili i domaćini koji su takođe učestvovali i u organizaciji Ljetne škole predstavnici Omladinskog centra IPAK Simin Han/Tuzla.

Ova ljetna škola je bila edukativnog karaktera, a bitna razlika od predhodnih je to da su učesnici radili po radnim grupama i imali su priliku da urade nešto konkretno. Rezultati su bili tri zajednička projekta a to su: “Edukacija tima za WEB dizajn” (radna grupa sa radionice “Internet”), “Mobilna EKO kampanja” (radna grupa sa radionice “Ekologija”), i “Prevencijom protiv SIDE” (radna grupa sa radionice “Planiranje i pokretanje kampanja”). Godinu dana poslije neki od ovih projekata su i implementirani u potpunosti.

EVALUACIJA
LJETNE [KOLE hCa OMLADINSKE MREZE U BiH
“MEDIJI I PROMOCIJA OMLADINSKIH ORGANIZACIJA”

Na evaluaciona pitanja koja su sačinili koordinatori hCa Omladinske mreže u BiH, kako bi poboljšali kvalitet budućih aktivnosti mreže (susreti, škole, radionice, seminari, kampanje, bilteni i sl.), učesnici su dali sljedeće odgovore:

Na pitanje zbog čega ste se opredjelili da učestvujete na Ljetnoj školi “Mediji i promocija omladinskih organizacija”, dobili smo najčešće odgovore: “želim da usavršim svoje znanje”, “prije svega zato što se tu nalazi omladina iz čitave BiH. Znao sam da mi to nikako ne može nauditi i da ću naučiti dosta novih stvari”, “da bi se družio sa mladima, bez obzira odakle dolaze”, “najviše zbog tema koje su jako aktuelne”, “htio sam da se upoznam sa aktivnostima mreže i osobama koje rade na projektu”, da bih mogao pomoći svojoj organizaciji da se lakše oglasi u medijima”, “radi povezivanja moje organizacije sa drugim sličnim organizacijama i dalje međusobne saradnje”.

Na pitanje šta ste očekivali od ove škole i da li vas je programski sadržaj zadovoljio, učesnici su dali sljedeće odgovore: “obrađivane su teme koje zahtjevaju više od nekoliko dana da bi se adekvatno obradile”, “radionica je prevazišla moja očekivanja, i moglo je biti još bolje da smo imali veći broj kompjutera”, “u potpunosti sam zadovoljan”, “Očekivao sam konkretan rad sa Internetom ali i bez toga sadržaj te radionice je bio više nego zadovoljavajući”, radionice su mi pružile nova saznanja iz oblasti medija, a programski sadržaj je bio dobar”, “radionice su bile dobre, ali sam očekivao malo više ozbiljnosti od samih učesnika”, “bilo bi dobro uvesti još više praktičnog rada”.

Na pitanje koje bi ste teme željeli da radimo na nekim budućim radionicama, Učesnici su dali sljedeće odgovore: “fundraising i pisanje projekata”, “komunikacija među organizacijama”, “narkomanija”, “omogućiti dolazak donatora na radionice”, “Internet i računari”, “video radionice”, “mislim da bi trebali nadograditi znanje koje smo ovdje stekli, znaci usavršiti ono što smo do sada radili”, “rizično ponašanje kod mladih (narkomanija, alkoholizam, pusenje), “rješavanje konflikta i nenasilna komunikacija (sa situacijama iz života)”, “fotografske, slikarske radionice, radionice o upravljanju NVO-ima, javno zalaganje”, “književne radionice ili neke druge umjetnosti, radionice o prevazilaženju problema koji muče mlade, kako bi nam se pomoglo i kako bi spriječili kobne posljedice”.

Na pitanje da li ste na ovoj Ljetnoj školi ostvarili neku konkretnu saradnju koja će poboljšati rad vaše organizacije (razmjena ideja, projekata, saradnja na zajedničkom projektu), učesnici su dali sljedeće odgovore: “bilo je nekih dogovora oko dalje saradnje omladinskih centara, razmjenio sam adrese i kontakt telefone da bi mogli ubuduće konkretno surađivati i krenuti u zajedničke projekte”, “seminari ovog tipa uveliko pomažu uvezivanju i druženju tako da ni ovoga puta to nije izostalo”, “naravno, to je jedan veliki doprinos mojoj organizaciji”, “da, najviše sam zadovoljna motivacijom mladih da se prošire i da se rade zajednički projekti”.

Na pitanje na koje bi se aktivnosti po vašem mišljenju hCa Omladinska mreža u BiH trebala fokusirati u narednom periodu, učesnici su dali sljedeće odgovore: “veliki projekti, koji bi uključivali veliki broj organizacija”, “treba nastaviti sa druženjima mladih, i pokušati osnovati radio stanicu što se nadam da će se u dogledno vrijeme i ostvariti”, “iznalaženje načina za nabavku savremene opreme (kompjuteri, kamere i sl.), “na aktivnosti povezivanja i saradnje sa svim omladinskim organizacijama na prostorima bivše Jugoslavije, koje se bave približno istim stvarima ili problemima”, “na traženje donatora koji bi bili u mogućnosti da finansiraju i članice i mrežu”, “projekti, i kako ih što bolje i preciznije napraviti, ponašanje pred donatorima”, “problem odlaska mladih u inostranstvo”, “češće okupljanje bi sigurno značilo i bolji rad mreze i organizacija koje su u mreži, kao i dodatna selekcija učesnika”, “razvijanje dalje saradnje među organizacijama u mreži”, “jačanje stabilnosti mreže (komunikacija, koordinacija), pokretanje web stranice, jačanje medijskog proboja”, “nerješen socijalni status mladih”, “na bolju povezanost članica mreže, rad koordinacionog odbora, osnivanje redakcije za TNT, na promociju mreže, narednu kampanju mreže”, “konstantna edukacija omladine”, “nenasilna komunikacija”

 

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине