Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
LIDERI

 

Tokom perioda 1999/2001 organizovali smo 4 šestodnevne i 3 petodnevne radionice/treninga iz nenasilne komunikacije i rješavanja konflikta, u okviru projekta Lideri.

Radionice/treninzi u periodu 1999/2000 su odžavani u Laktašima (maj 1999); Modrac (septembar 1999); Prijedor (decembar 1999); Bugojno (januar 2000)
Istovremeno smo organizovali i radio emisije u gradovima gdje su održavane ove radionice/ treninzi. Mladi ljudi učesnici radionica/ treninga su bili gosti radio emisija i imali su priliku prenijeti svoja iskustva sa treninga široj javnosti.

Cilj ovog projekta je omogućiti izgradnju i osnaživanje ličnosti, stvaranje podloge za proces pomirenja, razvijanje timskog rada, razvijanje svjesti o ljudskim pravima, oslobađanje od predrasuda i razumjevanje emocija i njihovo prihvatanje;
Podsticanje šireg kruga mladih ljudi koji nisu vezani za omladinske organizacije da se informišu o njihovom radu i mogućnostima aktivnog učestvovanja;
Promovisati putem medija potrebu za izgradnjom stabilnih omladinskih organizacija koje će imati uticaj na formiranje javnog mišljenja i promovisati aktivno uključivanje mladih u rješavanje njihovih problema;
Izgradnja kapaciteta omladinskih organizacija i njihovih članova i osnaživanje njihovog zajedničkog rada u omladinskoj mreži.

Tokom 2000/2001 organizovali smo tri radionice u okviru ovog projekta,. Radionice su održane u Zenici (septembar 2000) Doboju (decembar 2000) I Bugojnu (april 2001). Ciljevi ovog nastavka projekta su izmjenjeni u odnosu na predhodne godine a bili su:

· Razvijanje svijesti mladih koji su nosioci različitih civilnih incijativa
· Unapređenje znanja i vještina za aktivno uključenje mladih u razvoj građanskog drusštva
· Uspostavljanje novih kontakata, unapređenje komunikacije i saradnje, što omogućava stabilizaciju mira i rekonstrukciju civilnog društva u Bosni i Hercegovini na duge staze
· Poštovanje vlastite ličnosti, ličnosti i prava drugih - razvijanje vlastitog samopouzdanja
· Davanje prednosti dijalogu i traženju zajedničkih interesa i ciljeva u situacijama konflikta, a ne ostajanje sa svojim stavovima koji vode do teško rješivih duboko ukorjenjenih konflikata
· Otvorenost i spremnost da se pristupi rješenju sukoba na miran način, a ne upotrebom sile
· Dolaženje do spoznaje šta žele i mogu uraditi za sebe, organizaciju u kojoj su aktivni i za društvo u kojem žive
· Izgradnja i jačanje kapaciteta autonomnih omladinskih organizacija širom BiH

U toku 2001/2002 ciljevi su ostali isti ali je projekat izašao iz okvira Omladinske mreže BiH, jer je uključio i aktivno učešće mladih iz političkih partija.

U periodu od 1999/2002 god. na trenzima je učestovalo 230 omladinskih aktivista/ica koji ću članovi omladinskih grupa i organizacija uključenih u aktivnosti Omladinske mreže BiH i podmladaka političkih partija.

Treneri na ovim radionicama iz nenasilne komunikacije i razrješavanja sukoba su bili Benjamin Delahmetović iz HO SEZAM, Zenica i Sanela Pašić iz Helsinškog Parlamenta Građana Banja Luka
Ovaj projekat je realizovan uz pomoć Westminster Foundation for Democracy iz Velike Britanije

 

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине