Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 
KAKO I ZAŠTO JE POČELO
(Istorijat mreže)

 

Omladinska mreža BiH je omladinski projekat koji je počeo sa aktivnim radom 1997 g. na inicijativu i uz koordinaciju Helsinškog Parlamenta Građana (hCa) organizacija iz Banja Luke i Tuzle. Nedostatak kontakata i saradnje između lokalnih omladinskih organizacija u BiH nas je motivisao na pokretanje ove inicijative. Do tada, pažnja mnogih organizacija i donatora je bila usmjerena na građanske inicijative, izbjegličke organizacije, ženske grupe, a mladi kao posebna društvena grupa su bili dugo vremena zanemarivani. Naša osnovna ideja je bila da povežemo omladinske inicijative (nezavisne organizacije, neformalne grupe i pojedince) sa čitavog područja Bosne i Hercegovine, radimo na njihovom osnaživanju, podršci u implementaciji njihovih zajedničkih projekata, aktivnosti i ideja. Posebnu pažnju u razvoju ovog projekta smo usmjerili prema mladima koji žive u malim zajednicama i gradovima u BiH.
Prije rata, u BiH je postojalo mnoštvo omladinskih mreža i krovnih organizacija. Danas, mladi ljudi u BiH još uvijek imaju problema u uspostavljanju međusobnih kontakata i komunikacije. Vjerujemo da kroz uspostavljanje i jačanje redovnih kontakata možemo umanjiti posljedice neprijateljstava, mržnje, nacionalističkih tenzija i konflikata.
OMLADINSKA MREŽA BIH trenutno okuplja oko 123 organizacija i 39 pojedinca (pozorište, muzika, sport, ekologija, studentske inicijative, zaštita ljudskih prava, edukacija) iz sljedećih (slijedećih) gradova Bosne i Hercegovine (abecednim redom): Banovići, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bosanski Petrovac, Bratunac, Brčko, Bugojno, Cazin, Čajniče, Derventa, Devetak, Doboj, Donji Vakuf, Donje Dubrave, Drvar, Gornji Vakuf/Uskoplje, Goražde, Gračanica, Gradiška, Gradačac, Ilijaš, Jablanica, Jajce, Janja, Kakanj, Kladanj, Ključ, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Laktaši, Lipnica, Livno, Ljubače, Maglaj, Milići, Modriča, Mostar, Mrkonjić Grad, Novi Grad (Bosanski Novi), Novi Travnik, Odžak, Prijedor, Prnjavor Prozor - Rama, Ribnik, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Sarajevo, Skelani, Slatina, Srbac, Foča, Srebrenica, Kostajnica, Istočno Sarajevo, Šipovo, Teslić, Tomislavgrad, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vareš, Velika Kladuša, Višegrad, Vlasenica, Zavidovići, Zenica, Zvornik i Živinice (ukupno mjesta: 65)
Kroz naše dosadašnje aktivnosti na ovom projektu javnost u BiH je mogla vidjeti da postoji dobra volja i energija koja dolazi od mladih ljudi, da se sretnu, razgovaraju i zajedno rade na izgradnji sopstvene budućnosti u BiH.

STRATEGIJA ZA BUDUĆE DJELOVANJE:

Strateški pravci razvoja i djelovanja unutar projekata Omladinske mreže Bosne i Hercegovine
u narednom periodu su:

- Stalni rad na edukaciji omladinskih organizacija/članica mreže;
- Organizovanje javnih skupova (omladinskih susreta, konferencija, pozorišnih i muzičkih festivala);
- Unapređenje razmjene informacija i komunikacije među mladima (internet, e-mail);
- Rad na razvoju odnosa sa javnošću (kampovanje, web stranica, medijske promocije);
- Interaktivna podrška omladinskim organizacijama/članicama mreže (uspostavljane timova za podršku);
- Uspostavljanje i razvoj koordinacione strukture mreže;
- Rad sa političkim strukturama u lokalnoj zajednici (edukacija, javne tribine, apeli za podršku);
- Rad na unapređenju mreže (mjesečni informativni bilten);
- Rad na analiziranju trenutnih resursa u mreži (baza podataka(podataka), analize i istraživanje);
- Redovno planiranje i evaluacija rada mreže (evaluacije, kreiranje akcionih planova);
- Uključivanje Omladinske mreže Bosne i Hercegovine u moderne evropske omladinske tokove - sa krajnjim ciljem pridruživanja Omladinskom direktoratu Vijeća Evrope.

 

DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI OMLADINSKE MREŽE U BiH:

1997

- Juni i Juli 1997.godine - Tuzla i Banjaluka - Organizacija dva radna sastanka na kojima je učestvovalo 25 mladih ljudi iz 10 gradova BiH. Tokom sastanka se razgovaralo o trenutnoj situaciji u BiH, položaju mladih i njihovim idejama o pokretanju aktivnosti Omladinske mreže.
- 17-19 Oktobar - Laktaši - Omladinski susret/konferencija hCa Omladinske Mreže u BiH sa 60 učesnika/ca iz BiH.

1998

- Februar 20-22. - Tuzla - Omladinski susret/konferencija hCa Omladinske Mreže u BiH sa 90 učesnika/ca iz BiH, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja.
- Juli - radionice za mlade u Mostaru: "Uloga mladih u medijima".
- Avgust - Septembar - Organizacija predizborne poster kampanje, u pokušaju ostvarivanja uticaja na veći izlazak mladih na izbore. U okviru ove kampanje se štampalo 6000 postera koji su lijepljeni u 20 gradova BiH na dan predizborne šutnje, na ulicama, u školama, fakultetima i drugim mjestima. Poruke na posterima su pripremljene i dizajnirane od strane mladih, putem otvorenog konkursa.
- Ljeto 1998. godine - Organizacija odlaska 20 mladih iz BiH na SIDU 6 (Ljetnu školu za međunacionalno razumijevanje (razumijevanje) i dijalog koje su održane u Pragu (Češka Republika) i Arzanu (Francuska). Teme ovih ljetnih škola bile su: "Identitet, manjine i sukobi" (Prag), "Identitet, državljanstvo i konflikti" (Arzano).
- Juli - Avgust - Organizacija T-shirt kampanje pod nazivom: "Tolerancija među mladima u BiH". Osnovna poruka ove omladinske kampanje je bila da je tolerancija među mladima u BiH još uvijek prisutna, bez obzira na podjele koje su stvorene od strane nacionalnih i političkih lidera. U okviru ove kampanje štampano je 1500 majica koje su distribuirane preko omladinskih organizacija članica mreže. Kao dodatna podrška kampanji, omladinske organizacije su u svojim gradovima promovisale ciljeve kampanje putem nastupa na lokalnim radio stanicama i oglašavanjem u drugim medijima.
- 15-18 Oktobar - Teslić - Omladinski susret/konferencija hCa Omladinske Mreže u BiH sa 80 učesnika/ca iz BiH, Srbije i Crne Gore
- Decembar - Modriča - Radionice za mlade: "Izgradnja kapaciteta omladinskih organizacija i ljudska prava mladih".

1999

- Maj - Počeli smo sa izdavanjem mjesečnih informativnih biltena hCa Omladinske mreže u BiH, sa ciljem promovisanja i izvještavanja o radu organizacija u mreži. Ovi bilteni se izdaju na našem i Engleskom jeziku i distribuiraju putem e-maila i poštom na preko 2.000
adresa lokalnih i međunarodnih organizacija koje rade sa mladima u BiH i inostranstvu. Do sada postoji veliki interes za ove biltene, a dobili smo podršku i pozitivne kritike od mnogih organizacija u BiH i inostranstvu.
- 27-30. Maj - Mostar - Organizacija proljetnog kulturnog festivala hCa Omladinske mreže u BiH, pod nazivom "Mostovi prijateljstva 99", u čijoj organizaciji su nam pomogli Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzički centar "Pavarotti" Mostar. Na ovom festivalu je učestvovalo oko 80 predstavnika omladinskih organizacija i grupa iz BiH, koji se bave muzikom i pozorištem, predstavnici/ce drugih omladinskih organizacija iz mreže, predstavnici Omladinskog Vijeća Danske i "FAJABEFA" iz Danske.
- Juli - Kulaši (Prijedor) - Organizacija 1. radionice iz strateškog planiranja rada hCa Omladinske mreže u BiH. Učestvovalo je oko 40 članova omladinskih organizacija iz BiH.
- Organizacija ljetne škole hCa Omladinske Mreže u BiH u Brčkom na kojoj smo edukovali mlade - članove omladinskih organizacija u raznim oblastima (novinarstvo, internet, planiranje i vođenje kampanja, javno zagovaranje, itd.).
- Septembar - Brčko - Organizacija ljetne škole "Mediji i promocija omladinskih organizacija u BiH", na kojoj su održane tri edukativne radionice o Internetu, kontaktima sa novinarima i korištenju TV-a i radija kao sredstava da poruka omladinskih grupa dospije u javnost i promocija omladinskih aktivnosti putem medija.
- Započeta je saradnja sa Danskim omladinskim vijećem (DUF), na omladinskim razmjenama između Danske i BiH, kao i na pripremanju zajedničkih projekata. Također, ostvarili smo dobru saradnju sa brojnim omladinskim organizacijama i inicijativama iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, u cilju zajedničkog rada i projekata unutar inicijative "Građanski Pakt za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi".
- Decembar - Pokrenuli smo drugu omladinsku kampanju hCa Omladinske mreže u BiH, pod nazivom "Korupcija u BIH". Putem radio džinglova, koji su emitovani na oko 20 nezavisni radio stanica u BiH tokom 20 dana, novogodišnjih čestitki (3000 kopija), i naljepnica (5.000 kopija), koje su distribuirane putem pošte i omladinskih organizacija i grupa širom BiH, poslali smo poruku političkim strukturama, međunarodnim i lokalnim organizacijama, drugim relevantnim faktorima, ali i samim građanima, šta mladi misle o narastajućem problemu korupcije u BiH. Cilj ove kampanje, osim jasne poruke, također je vršena i promocija rada Omladinske mreže u BiH.

2000

- Mart - Zenica - Organizacija radionice o pisanju projekata i fundraisinga (pronalaženja sredstava) sa učešćem oko 40 članova/ca omladinskih organizacija iz BiH koji su putem ovih radionica dobili osnovna znanja o pisanju projektnih prijedloga, ispitivanju potreba u zajednici i kontaktima sa donatorima.
- Maj - Doboj - Dorađivanje projektnih prijedloga organizacija na kojima su radili nakon radionice i postavljanje dodatnih pitanja.
- Maj - Doboj - Organizacija radionice o novinarstvu. Radionica posvećena osnovima novinarstva (reportaža, izvještaji, članak). Učešće oko 40 mladih ljudi iz cijele BiH.
- Septembar - Laktaši - Organizacija 2. radionice iz strateškog planiranja rada hCa Omladinske mreže u BiH. Učestvovalo je oko 40 članova omladinskih organizacija iz BiH,
- Organizacija ljetne škole hCa Omladinske Mreže u BiH u Tuzli na kojoj smo edukovali mlade - članove omladinskih organizacija u raznim oblastima (novinarstvo, internet, planiranje i vođenje kampanja, javno zagovaranje, itd.).
- Septembar - Tuzla - Organizacija II Ljetne škole hCa Omladinske Mreže u BiH, pod nazivom "Internet-Ekologija-Kampanje", koja je imala tri edukativne radionice na navedene teme. Učesnici/ce na ovoj ljetnoj školi su napravili nekoliko zajedničkih projekata koji su nakon toga relizovani kroz saradnju njihovih omladinskih grupa.
- Oktobar - Teslić - Organizacija radionice o pisanju projekata i fundraisinga (pronalaženja sredstava) sa učešćem oko 40 članova/ca omladinskih organizacija iz BiH koji su putem ovih radionica dobili osnovna znanja o pisanju projektnih prijedloga, ispitivanju potreba u zajednici i kontaktima sa donatorima.
- Oktobar - Novembar - Organizacija "Građanske kampanje pred izbore 2000". U okviru ove kampanje je štampano je 4.000 plakata sa porukama mladih ljudi u BiH. Plakati su svojim porukama pozivali mlade u BiH da glasaju. Mladi ljudi, članovi omladinskih organizacija su lijepili plakate tokom autobusne turneje po BiH, koja je trajala 20 dana i obuhvatila više od 20 gradova u BiH. Na toj turneji je, prema slobodnim procjenama, učestvovalo preko 3.000 mladih iz BiH. Isto tako, štampali smo i 10.000 razglednica sa istim porukama koje smo dijelili po ulicama gradova u BiH, te slali poštom svim strukturama vlasti, pojedincima u BiH, NVO-ima (lokalnim i međunarodnim)
- Decembar - Banja Luka - Dorađivanje projektnih prijedloga organizacija na kojima su radili nakon radionice i postavljanje dodatnih pitanja.
- Decembar - Šipovo - Organizacija radionice o novinarstvu. Predavanje o tehničkom uređivanju novina. Učestvovalo je oko 40 mladih ljudi iz cijele BiH, pretežno omladinskih organizacija koje imaju svoje lokalne omladinske novine.
- Aktivno smo učestvovali u podršci ideje Lokalnih omladinskih vijeća / savjeta, u saradnji sa omladinskim organizacijama i organizacijama koje se bave problemima mladih. U okviru ove saradnje učestvovali smo u organizovanju Omladinskih Sajmova, održanih u Sarajevu 2000 i Mostaru 2001. godine, zajedno sa "Nešto više" Sarajevo, CARE International, SHL Sarajevo i OIA Sarajevo.

2001

- Februar - Travnik - Održavanje omladinske konferencije "Mladi i politika?!", na kojoj su, osim predstavnika omladinskih organizacija iz BiH učestvovali i mladi - predstavnici pomladaka političkih partija iz BiH. Na ovoj konferenciji mladi su razgovarali o temama: "Izbori 2000 - iskustva mladih u BIH i susjednim zemljama", "Saradnja mladih iz NVO-a i pomladaka političkih partija" i "Mediji i propaganda".
- April - Pokretanje "Postizborne kampanje". Pod nazivom "Glasali smo - šta sad", krenuli smo prvo u lijepljenje plakata sa istom porukom (10.04. u 12:00 u 23 BH grad istovremeno). Nakon toga smo organizovali javne omladinske debate u Tuzli, Banja Luci i Sarajevu. Teme sve tri debate su aktualni problemi mladih u BiH, sa posebnim naznakama na goruće lokalne probleme (školovanje, nezaposlenost, porast narkomanije i prostitucije, korupcija, porast kriminala i nasilja, odlazak mladih iz BiH). U okviru ove kampanje grupa mladih ljudi - predstavnika Omladinske Mreže u BiH je krajem juna boravila u radnoj posjeti Holandiji, gdje su napravljeni mnogi interesantni i korisni kontakti (Loesje, Press Now, CORDAID, IKV, ATAK Tilburg, Amnesty International). Za kraj kampanje štampali smo i poruke na majicama.
- Septembar - Pokretanje serije lokalnih omladinskih kampanja po gradovima BiH, sa istovremenom podrškom na globalnom nivou (press konferencije, peticije, lobiranja, slanje pisama zvaničnicima u BiH). Teme kampanje su problemi omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, od kojih su najveći: Nedostatak prostora za rad, nedostatak saradnje, komunikacija i razumijevanja od strane opštinskih vlasti i nedostatak interesa sredine za neke od lokalnih problema. Implementirano je 11 takvih kampanja u: Banja Luci, Bihaću i Unsko Sanskom Kantonu, Sarajevu i Istočnom Sarajevu, Tuzli, Prijedoru, Odžaku, Modriči, Kaknju, Zvorniku, Milićima i Derventi. Rezultati tih kampanja su veoma veliki. U mnogim BiH gradovima omladinske organizacije su uspjele povratiti svoje prostorije ili od opštine dobiti na besplatno korištenje nove. Osim toga, uspjeli smo kampanjom podići pitanje omladinskih prostora (omladinskih domova, domova kulture) i njihovog sadašnjeg pravnog statusa na globalnom nivou. Jedan od konkretnih rezultata ovih kampanja je i saradnja sa SOROS Open Society Fund Sarajevo i Omladinskom Informativnom Agencijom (OIA) Sarajevo, sa kojima je potpisan sporazum o saradnji. U okviru ovoga, OIA i SOROS su obezbijedili dodatna sredstva za omladinske organizacije koje su bile nosioci kampanja, za opremanje njihovih prostora ili nastavak kampanja. Isto tako, naišli smo na dobar odaziv i podršku OSCE-a BiH i njegovih demokratskih centara, te Političko-Resursnih Centara.

2002

- Tokom 2002. godine započet je projekat: "Mladi i lokalne Vlasti 2002" sa ciljem: kreiranja zdrave okoline za rad lokalnih omladinskih organizacija u manjim mjestima u BiH. Kreiranje neke vrste "partnerstva" između omladinskih organizacija i lokalnih vlasti, povećanje interesa mladih za omladinski aktivizam, povećanje učešća mladih u kreiranju lokalne politike vezane za omladinski aktivizam, povećanje kvaliteta demokratske edukacije mladih, itd. U okviru ovoga projekta smo u periodu od aprila do Jula u regiji Podrinja (Zvornik, Bijeljina, Bratunac, Srebrenica, Milići, Vlasenica, Skelani), zajedno sa našim partnerima, Klubom mladih "Sunce" Zvornik implementirali više aktivnosti.
- Maj - Tuzla - Zajedno sa Forumom Građana Tuzle, hCa Banja Lukom i Centrom za Građansku Suradnju Livno, u okviru partnerskog projekta Integracija BiH, održana konferencija pod nazivom: "Bosna i Hercegovina i Evropski standardi - Kako BiH u Evropu?".
Na konferenciji, jedna od radionica je bila posvećena mladima i na njoj su učestvovali predstavnici omladinskih organizacija iz BiH i predstavnici pomladaka političkih partija. U okviru istog projekta hCa kancelarija je organizovala distribuciju dva upitnika na prostoru čitave BiH. Oba upitnika štampana su u tiražu od 6000 primjeraka.
Prvi upitnik je bio na temu "Građani i država", a drugi "Evropski sud za ljudska prava". N osnovu odgovora koji su građani BiH dali tokom anketiranja napravljena je i stručna analiza.
Također, na prostoru čitave BiH, hCa Tuzla organizovala je lijepljenje 1000 plakata pod nazivom "Demilitarizacija". Kancelarija hCa Tuzla vrši i redovnu obradu podataka i štampanje biltena "Integracija".
- Juli 2002 - Zlaća - Organizacija 3. radionice iz strateškog planiranja rada hCa Omladinske mreže u BiH sa učešćem oko 40 članova omladinskih organizacija.
- 10-12. Decembar - Teslić - Omladinska konferencija u okviru projekta "Mladi i lokalne Vlasti 2002", koja je okupila oko 50 mladih (članova omladinskih organizacija) iz čitave BiH kao i predstavnika lokalnih organa vlasti. Na konferenciji se radilo u okviru slijedećih tema: "Izmjene i dopune zakona o NVO-ima" i "Aktiviranje i iniciranje Mladih za rad u NVO sektoru". Konferencija je rezultirala konkretnim zaključcima koji su bili prezentovani medijima i institucijama vlasti.
- Ostvarena saradnja sa Holandskom organizacijom LOESJE, koja je tokom 2002 godine održala nekoliko radionica za mlade u BiH, na kojima su članovi omladinskih organizacija iz BiH imali priliku naučiti dosta toga o dizajnu poruka za kampanje, dizajnu poruka za postere i slično.

2003

- Nastavljen je projekat "Mladi i lokalne vlasti" u 2003, 2004 godini i to u regijama Una-Sana (Bihać, Bosanski Petrovac, Cazin, Bosanska Krupa, Bužim, Ključ, Sanski Most, Bosanski Novi/Novi Grad, Velika Kladuša itd.), Srednja Bosna (Vareš, Ilidža, Ilijaš, Sarajevo, Srpsko Sarajevo, Vogošća, Kiseljak, Vakuf, Bugojno, Travnik itd.) i Zapadna Hercegovina (Ljubuški, Široki Brijeg, Mostar, Konjic, Trebinje, Čapljina, Čitluk itd.).
Provedene aktivnosti bile su iste kao one u regiji Podrinje. Možemo reći da je projekat doživio veliki uspjeh i dobro je prihvaćen i od strane mladih, lokalnih organa vlasti ali i velikog broja građana. U okviru projekata "Mladi i lokalne vlasti" organizovali smo i dvije radionice kao i Omladinsku Ljetnu Školu.
- 15-20. Septembar - Tuzla - Organizacija Omladinske ljetna škola. Tokom ove škole učesnici (mladi iz svih krajeva BiH) bili su u mogućnosti da steknu nova znanja iz oblasti omladinskog aktivizma, povećanja participacije mladih na lokalnom nivou, povećanja saradnje sa lokalnim organima vlasti, regionalne saradnje itd.
- Realizacija omladinske kampanje UNITED NETWORKS (UJEDINJENE MREŽE), koja je podrazumijevala prikupljanje podrške i uspostavu saradnje sa svim nadležnim institucijama, organizacijama i uspješnim pojedincima u cilju stvaranja pretpostavki za zajedničko kreiranje i uspješno provođenje omladinske politike na razini BiH. U okviru ove kampanje su se prikupljala pisma podrške svih omladinskih organizacija, političkih stranaka, državnih institucija i uspješnih pojedinaca, promovirala kampanja na području cijele BiH putem letaka I plakata, itd.

2004

- Tokom 2004. godine hCa Tuzla i 5 partnerskih organizacija iz BiH nastavili su realizovati projekat "Mladi i lokalne vlasti". Ove godine projekat je implementiran u regijama: Zapadna Bosna, Podrinje i Sjeverna Bosna. Aktivnosti su provodile partnerske organizacije na terenu: Omladinski Centar Bosanski Petrovac (Zapadna Bosna); Savjet Mladih Gornje Drinske Regije (Podrinje) i Omladinski Savez Teslić (Sjeverna Bosna). Aktivnosti koje su urađene u svakoj od regija su: sastanci sa predstavnicima omladinskih organizacija i lokalnih organa vlasti u gradovima regije, upoznavanja istih sa projektnim aktivnostima, analiza situacije u regiji, organizovanje javnih debata (mladi-lokalne vlasti); seminari i treninzi (namijenjeni osnaživanju kapaciteta omladinskih organizacija kroz adekvatnu obuku njihovih članova), te ulična kampanja; rad po regijama hCa Tuzla je zajedno sa partnerima organizovala i dvodnevni trening za dvadeset omladinskih aktivista iz manjih nevladinih organizacija iz regija koje su u ovoj godini bile obuhvaćene projektom. Mobilni tim hCa Tuzla u cilju sagledavanja stanja u kojima se nalaze omladinske organizacije u manjim mjestima u BiH je uradio 5 posjeta (fact finding mission) i tom prilikom smo posjetili organizacije u gradovima: Jablanica, Konjic, Bratunac, Mostar, Ilidža, Bijeljina, Višegrad, Zvornik. Na sastancima sa NVO-ima su ponuđena neka rješenja i stvorene pretpostavke za jačanje ovih omladinskih organizacija.
- U Januaru 2004. godine otvoren je i registrovan Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla čije je sjedište u prostorijama hCa Tuzla. Od svoga osnivanja ORC Tuzla pružio je adekvatnu podršku omladinskim nevladinim organizacijama sa prostora čitave BiH.
- April 15-16 - Tuzla - U saradnji sa Justicia Et Paxom i CORDAID-om realizirali smo ekspertni sto na temu: "Međukulturalne veze i utjecaji u bosanskohercegovačkom društvu - pitanje jezika i obrazovanja u građenju kulturnih identiteta".
- 2 novembar - Mostar - Organizacija Okruglog stola na temu: "Međukulturalne veze i utjecaji u bosanskohercegovačkom društvu - pitanje jezika i obrazovanja u građenju kulturnih identiteta".
- 19 novembar - Banjaluka - Organizacija Okruglog stola na temu: "Međukulturalne veze i utjecaji u bosanskohercegovačkom društvu - pitanje jezika i obrazovanja u građenju kulturnih identiteta".
- 22-25 novembar - Tuzla - Organizacija omladinske konferencije mladih sa prostora ex Jugoslavije na temu: "Mladi Zapadnog Balkana - položaj, izazovi, prijetnje".
- 25-26.novembar - Tuzla - Organizacija IV godišnje skupštine Građanskog Pakta za Jugoistočnu Evropu. hCa/ORC Tuzla je kao članica Građanskog Pakta za Jugoistočnu Evropu bio domaćin ovogodišnje skupštine. U radu skupštine učestvovalo je oko 100 predstavnika nevladinih organizacija i opština iz: Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Rumunije, SiCG i Kosova.

2005

- 12-16 Maj - Sinaia/Rumunija - Organizacija i učešće na međunarodnom seminaru "Razmislite, to je i vaša budućnost (Make up your mind, it's your future too)". Ovaj seminar je bio dio zajedničkih projektnih aktivnosti organizacija iz Rumunije (Asociatia Pro Democracy i CIVITAS Foundation iz Kluža i hCa kancelarija (Tuzla i Banja Luka). Učesnici međunarodnog seminara su bili vijećnici i predstavnici NVO-a iz gradova BiH i Rumunije. Seminar je bio fokusiran na savjetodavne forume kao i načine njihovog provođenja. Pored toga cilj je bio da se potakne učešće što većeg broja građana a posebno mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou vlasti kroz demokratske forume, razmjenu iskustava između predstavnika vlasti i predstavnika nevladinih organizacija Rumunije i Bosne i Hercegovine.
- 21-25 Juni - Tuzla - Organizacija Međunarodne radionice pod nazivom: "Oslobađanje multikulturnog nasljeđa". Radionica je jedna od aktivnosti Međunarodnog partnerskog projekta "RIME". Učesnici su bili predstavnici NVO-a iz zemalja: Velika Britanija, Rusija, Bugarska, Ukrajina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Domaćin i organizator Međunarodne radionice bio je hCa/ORC Tuzla, kao jedan od partnera spomenutog projekta.
- Novembar - U okviru projekta organizacija Parlament Građana (hCa) Tuzla> je zajedno sa partnerskim organizacijama provela uličnu kampanju.
Organizacije koje su učestvovale u provođenju kampanje su:
KULT Sarajevo, Multimedijalni Centar Mladih Zvornik, Helsinški Komitet za ljudska prava u RS-Omladinski ogranak Bijeljina, Omladinski klub Jablanica, Helsinški Parlament Građana (hCa) Banja Luka i Urbana Kultura Tuzla.
Kampanja je bila usmjerena prema mladima, ali istovremeno i prema institucijama vlasti, uticajnim međunarodnim i domaćim institucijama u BiH, političkim partijama, istaknutim pojedincima, privrednim subjektima, vjerskim institucijama itd. Osim partnerskih organizacija, naša kancelarija je poštom poslala 1000 razglednica na adrese u BiH, i tokom čitave kampanje učestvovali smo na mnogim medijima (državnim i lokalnim) na kojima smo prezentovali kampanju.

2006

- Februar 2006 godine hCa/ORC Tuzla i hCa Banja Luka počele su sa implementacijom zajedničkog projekta pod nazivom "Show that you(th) care".
Projekat je implementiran kroz nekoliko aktivnosti koje su se većinom provodile unutar Omladinske Mreže Bosne i Hercegovine. Projekat je podržan od fondacije National Endowment for Democracy (NED) Washington. U okviru projekta je organizovana regionalna omladinska konferencija.
April 17-22. 2006 godine, sastanak partnerskih organizacija regionalnog projekta "Minorites and social cohesion" koji je održan u Tbilisiju (Gruzija). Domaćin sastanka bila je organizacija "Public movement (multinational) International Georgia (PMMG)". Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija: "CORDAID" i "Justitia Et Pax" (Holandija), "Amalipe- Center of Interethnic Dialogue" (Bugarska), "Liga Pro Europa" (Rumunija) Partnerske organizacije su dogovorile način implementacije projekta u narednom periodu, strategiju djelovanja i podjelu odgovornosti u okviru "mreže" partnerskih organizacija. Predstavnici hCa Tuzla su predložili da u naredne aktivnosti ovog regionalnog projekta budu uključene organizacije / pojedinci - članovi Omladinske Mreže BiH.
- Maj 11-13 2006 godine na Paliću kod Subotice (Srbija) održana je radionica u okviru partnerskog projekta "RIME", a na kojoj su prisustvovali i predstavnici hCa Tuzla, Emir Sejranić i Miralem Tursinović. Naime, naša organizacija, hCa Tuzla, je partner u spomenutom projektu čiji je glavni nosilac Univerzitet iz Birmingena (Velika Britanija).Juni 26. i 27. 2006 godine, hCa Tuzla je uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu organizovao Prvi seminar pod nazivom "oZNAČI ove izbore" u Hotelu Bristol u Tuzli, od planiranih tri. Svi seminari su koncipirani da podstaknu aktivno učešće mladih u izbornom procesu. Neki od ciljeva u ovom projektu su: Povećanje znanja i sposobnosti za aktivnije učešće mladih u razvoju civilnog društva; Promocija demokratskih vrijednosti kao i potreba mladih ljudi; Izgradnja i jačanje kapaciteta omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ovaj seminar je edukativno-interaktivnog karaktera na kojima mladi direktno sa svojim idejama mogu uticati na kreiranje predizborne kampanje krajem septembra 2006 godine.
- Avgust 25-26.2006.g. na Borju (hotel "Hajdučke Vode") kod Teslića održan je Drugi po redu seminar podržan od Američke Ambasade u Sarajevu, pod nazivom "oZNAČI ove izbore". Na seminaru su učestvovali omladinski aktivisti - članovi omladinskih organizacija i studentskih udruženja iz: Banja Luke, Vlasenice, Teslića, Tuzle, Jablanice, Bosanskog Petrovca, Zvornika, Mostara i Bijeljine.
- Avgust 28-29.2006.g. u Čelebićima (hotel "Palma") kod Konjica održan je i treći seminar podržan od Američke Ambasade u Sarajevu, pod nazivom "oZNAČI ove izbore". Na seminaru su učestvovali omladinski aktivisti - članovi omladinskih organizacija i studentskih udruženja iz: Bijeljine, Tuzle, Bihaća, Sarajeva, Banja Luke, Visokog i Drvara.
- Septembar, Helsinški Parlament Građana (hCa) Tuzla i hCa Banja Luka u saradnji sa članovima Omladinske Mreže Bosne i Hercegovine organizovali su predizbornu omladinsku kampanju u Bosni i Hercegovini.
Kampanja se realizovala kroz sljedeće segmente:
Plakatiranje gradova u Bosni i Hercegovini.
Plakati sa provokativnom porukom su bili DIREKTNO usmjereni prema mladima-potencijalnim glasačima. Plakatiranje su uradile organizacije /pojedinci-članovi Omladinske Mreže BiH i to u noći Petak na Subotu 29/30.9.2006.godine u gradovima:
Zvornik, Bratunac, Bosanska Krupa, Bihać, Velika Kladuša, Bosanski Patrovac, Konjic, Jablanica, Bijeljina, Gračanica, Živinice, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Banovići, Gradačac, Prijedor, Nevesinje, Trebinje, Rudo, Sanski Most, Brčko Distrikt, Teslić, Novi Travnik.
Sadržaj plakata je objavljen na čitavoj stranici dnevnih novina "SAN" u Petak 29.9.2006.godine
Pisma kandidatima.
Pisma smo poslali svim kandidatima (cc.1700 kandidata, na lične adrese). Ovo pismo je odštampano i u vidu letka koji su volonteri Omladinske Mreže BiH dijelili na dan predizborne šutnje po BiH,
Sadržaj pisma je također objavljen u Petak 29.9.2006.godine na čitavoj stranici u dnevnoj novini "Dnevni Avaz". Dobili smo mnogo reakcija od strane političara i drugih. Centralne manifestacije Omladinske predizborne kampanje
Na dan predizborne šutnje (30.9.2006.godine), partnerske organizacije u koordinaciji sa hCa organizacijama organizovala su centralne manifestacije ulične kampanje u sljedećim gradovima: Banja Luka (organizacija hCa Banja Luka); Sarajevo (organizacija Sprofondo-Bezdan); Mostar (organizacija HAZ Mostar); Tuzla (PK"Flamenco" Tuzla).
- Novembar 09.2006. ispred koordinacionog tijela nevladinih organizacije i boračkih udruženja u čijem je sastavu hCa Tuzla, organizovan je javni protestni skup pod nazivom: ˝Zaustavimo nasilje - zaštitimo djecu˝ a kao reakcija na eskalaciju nasilja u gradu i sudsku presudu izrečenu počiniocima silovanja maloljetne djevojčice.
- U okviru projekta "Različitosti i socijalno zbližavanje- ravnopravno učešće manjina", organizovali smo tri javne debate i to:
16. decembra 2006.godine u hotelu "Tuzla" u Tuzli; 17.12. u Domu Penzionera u Prijedoru (lokalni koorganizator bila je organizacija "Sanus" iz Prijedora); 19.12. u hotelu "Ero" u Mostaru (lokalni koorganizator bila je organizacija Centri Civilnih Inicijativa)

2007

- Januar hCa/ORC Tuzla je i zvanično počeo sa radom na partnerskom projektu pod nazivom "Strategies for Achieving rights for the Roma minority in BiH (SARR BiH)", čiji je pokrovitelj Evropska Komisija (EC), a nosilac projekta je European Dialogue iz Londona (Velika Britanija). Naime, u toku januara 2007. godine smo uradili sve pripreme za predstavnike svih partnera u projektu koji se održava 1-2.02.2007.godine u Tuzli.
- Februar 1-2. 2007. godine u hotelu "Bristol" u Tuzli, održan je prvi sastanak partnera u projektu pod nazivom "Strategies for Achieving rights for the Roma minority in BiH (SARR BiH)". Na sastanku je prisustvovalo četiri predstavnika glavnog nosioca projekta (organizacija European Dialogue iz Londona), dva predstavnika hCa/ORC Tuzla, i tri lokalna koordinatora ovog projekta za regije Tuzla, Banja Luka i Sarajevo. Na sastanku su utvrđene smjernice zajedničkog djelovanja.
- Februar 15-19.2007. godine u Bukureštu (Rumunija) održan je sastanak predstavnika partnerskih organizacija regionalnog projekta pod nazivom "Diversity and Social cohesion - Equal participation of Minorities". Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici hCa/ORC Tuzla, Emir Sejranić i Miralem Tursinović. Osim predstavnika iz Bosne i Hercegovine, sastanku su prisustvovali i pokrovitelji projekta (CORDAID, Holandija), kao i predstavnici partnerskih organizacija iz zemalja: Holandija, Gruzija, Bugarska, Rumunija. Na sastanku su prezentovane aktivnosti koje su svaki od partnera uradili u svojom zemljama, a govorilo se i o nastavku zajedničkog djelovanja i konkretnim planovima za period do 2010. godine.
- Mart 21-23. 2007. godine u hotelu "Citar" i Ilijašu, održan je drugi sastanak partnera u projektu pod nazivom "Strategies for Achieving rights for the Roma minority in BiH (SARR BiH)". Na sastanku su prisustvovali: dva predstavnika glavnog nosioca projekta (organizacija Europian Dialogue iz Londona), dva predstavnika hCa/ORC Tuzla, i tri lokalna koordinatora ovog projekta za regije Tuzla, Banja Luka i Sarajevo. Na sastanku je prezentovan i evaluiran rad u projektu, a planirane su i naredne aktivnosti.
- April 04-06.2007 u Banjaluci je održan trening "Menadžment i strateško planiranje" u organizaciji hCa Tuzla.
- Maj 07-09.2007.godine u Banjaluci, motel "Nana", održana je radionica za jačanje kapaciteta Roma iz ove regije, a u okviru projekta "SARR BiH". Na radionici je učestvovalo 20-tak predstavnika Romskih organizacija iz Banja Luke, Gradiške, Prijedora, Prnjavora, a predavači su bili gospodin Dragoljub Acković (potpredsjednik)Svjetskog parlamenta Roma i Komesar za medije Svjetske organizacije Roma) i gospodin Aleksandar Živanović (hCa Banja Luka).
- Oktobar 05.2007 održana je Press konferencija u zgradi Parlamentarne Skupštine BiH u Sarajevu u okviru projekta "Partnerstvo za mir i bh. društvo". Tom prilikom smo predstavili dosadašnje aktivnosti projekta i najavili Ekspertni sastanak kao narednu aktivnost.
- Novembar 2-3.2007 je održana konferencija pod nazivom "Kulture, jezici, identiteti i ostala marginalna pitanja", u okviru partnerskog projekta "Različitosti i društveno zbližavanje - ravnopravno učešće manjina".
Na konferenciji smo se fokusirali na tri okvirne teme te u okviru istih radili u radnim grupama: Ženska prava i prava roda - prava marginaliziranih skupina u BiH?
Uvodničar i moderator: prof. dr. sc. Nedžad Ibrahimović, Filozofski fakultet u Tuzli. Lingvistička i nacionalna pitanja u BiH. Uvodničar i moderator: prof. dr. sc. Enver Kazaz, Filozofski fakultet u Sarajevu. Ustavnopravna pitanja i položaj nacionalnih manjina u BiH. Uvodničar i moderator: Vehid Šehić, Forum građana Tuzle.

2008

- Februar - Helsinški Parlament Građana (hCa) Tuzla / Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla, uz pokroviteljstvo vlade Sjedinjenih Američkih država, i u saradnji sa partnerskim
organizacijama: Omladinska Grupa Helsinškog Odbora za ljudska prava u RS, Bijeljina i Inicijativa za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini IRS (ured Mostar), u toku mjeseca organizovao je tri javne tribine na temu: "Značaj članstva Bosne i Hercegovine u Partnerstvu za mir
- April - Helsinški Parlament Građana (hCa) Tuzla / Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla u okviru projekta You(th) can make changes ? if you(th) get a chance", a uz podršku Kanadske Ambasade u Sarajevu i u partnerstvu sa Multimedijalnim Centrom Mladih (MCM) Zvornik je organizovao seminar pod nazivom: "Važnost razmjene iskustava u jačanju odnosa između mladih različitih etničkih grupa i kulturalnih manjina/većina". Seminar je održan u Zvorniku, motel "Laguna", 24 - 26. 4. 2008. godine.
- Maj Helsinški Parlament Građana (hCa) Tuzla / Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla u okviru projekta "Yout(th) can make changes ? if you(th) get a chance", a uz podršku fondacije Balkan Trust for Democracy (BTD) i National Endowment for Democracy (NED) Washington i u partnerstvu sa organizacijom KULT BiH (ured Gradačac) je organizovao seminar pod nazivom:,Važnost razmjene iskustava u jačanju odnosa između mladih različitih etničkih grupa i kulturalnih manjina/većina"
Seminar je održan u Brčkom, Grand hotel Posavina, 28 - 30. 5. 2008. godine.
Osim ovoga, u proteklom periodu smo organizovali i sljedeće aktivnosti:
- Dvadeset izdanja TNT omladinskog magazina.
- Uspjeli smo obezbijediti male donacije za pet omladinskih organizacije iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Teslića, Bihaća, Banja Luke i Ribnika, putem fondacije "Haella Stichtung"iz Nizozemske. Koristeći ova sredstva, neki od njih su uspjeli zvanično registrovati svoje organizacije. Nadamo se da ćemo u narednom periodu biti u mogućnosti lobirati za dodatna sredstva, kako bi pomogli i drugim omladinskim grupama, posebno u malim sredinama BiH.
- Tokom perioda 1999/2000. organizovali smo 6 šestodnevnih radionica/treninga iz nenasilne komunikacije i rješavanja konflikata, u okviru projekta "Lideri". Cilj ovog projekta je učenje o procesima izgradnje mira i osnaživanje omladinskih aktivista u BiH. Oko 120 omladinskih aktivista iz svih krajeva BiH je učestvovalo na ovim radionicama koje su organizovane u Laktašima, na Jezeru modrac kod Tuzle, Bugojnu, Prijedoru, Zenici i Doboju.


Sve ovo ne bismo uspjeli bez svesrdne pomoći naših donatora, sponzora i partnera:

Zeusters Franciscanessen (The Netherlands),
Evropska Unija (PHARE Program),
National Endowment for Democracy (NED), Washington D.C. (USA),
USAID Tuzla,
Opština Tuzla,
Holandska Ambasada Sarajevo,
IKV (Međucrkveno Mirovno Vijeće) Holandija
Asocijacija za demokratski prosperitet "ZID" Podgorica - Srbija i Crna Gora
Open Society Fund - Soros Foundation Sarajevo,
USAID/OTI Banja Luka,
Haella Stichtung/Holandija,
Olof Palme International Center Švedska,
Westminister Fondacija Velika Britanija,
Hivos Holandija,
CORDAID Holandija,
PRESS NOW Holandija,
Građanski Pakt za Jugoistočnu Evropu (Citizens' Pact for SEE)
Međucrkveno Mirovno Vijeće (IKV) Holandija,
Forum Građana Tuzle (FGT)
OSCE Democratization Center Tuzla
OSCE Političko Resursni Centar Tuzla
Američka ambasada U Sarajevu - Office of public affairs
Kanadska ambasada Sarajevo
BTD Balkan Trust for Democracy

MISIJA OMLADINSKE MREŽE U BIH:

Omladinska mreža u BiH je neformalni skup vanstranačkih organizacija, grupa i osoba, koji radi na zadovoljavanju potreba mladih u entitetima, aktivno ih uključujući u izgradnju demokratskih vrijednosti i jačanje civilnog društva.

CILJEVI PROJEKTA:

Osnovni ciljevi ovog projekta su:
Promocija demokratskih vrijednosti i potreba mladih ljudi i njihovih organizacija
Unapređenje znanja i vještina za aktivno uključivanje mladih u procese razvoja građanskog društva
Unapređenje komunikacije i uzajamna podrška mreže
Unapređenje koordinacije i planiranja u mreži

 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине