Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U AVGUSTU 2017.


Učešće članova ALF BiH mreže na seminarima 3.S. za interkulturalnu građansku edukaciju

Tokom avgusta su, u okviru projekta “3S za interkulturalnu građansku edukaciju, održana dva seminara: Tangier, Maroko (2. – 8. avgust), i Mazara del Vallo, Italija (17. – 23. avgust). Na ovim seminarima učestvovali su i predstavnici ALF Mreže BiH.

Tangier, Maroko
Anna Lindh mrežu BiH na seminaru u Maroku predstavljali su: Ivan Sajević (Udruga mladih Enter Vitez) i Darel Kapetanović (LDA Mostar). Među 12 polaznika seminara, uz predstavnike ALF-a BiH, bili su u sudionici iz Velike Britanije, Slovenije, Turske, Maroka i Italije. Seminar Interkulturalnog građanskog obrazovanja u Maroku se bavio kulturnim različitostima.

Kroz radionice, tematska predavanja, ali i kroz vanjske aktivnosti, te posjete određenim kulturnim događajima, na najboji mogući način se upoznavala različitost kultura, navika i običaja. Posebno je zanimljiva bila posjeta marokanskoj obitelji Idrissi, koja je bila jedan od najbitnijih dijelova seminara. To je pravi način kako upoznati ljude u nekoj državi i njihovu kulturu.

Razgovaralo se i o potencijalnoj budućoj suradnji, a razmatrana je mogućnost organiziranja ljetnog kampa na kojemu bi se okupljali mladi iz spomenutih zemalja te prezentirali svoje vještine, ali i kulturu zemalja iz kojih dolaze.

Mazara del Vallo, Sicilija, Italija
Turska organizacija, System and Generation Association, u saradnji sa ALF fondacijom održala je seminar pod nazivom „Interkulturalna integracija za interkulturalnu građansku edukaciju“ u Mazari del Vallo (Italija).

Cilj seminara bio je promocija interkulturalnog dijaloga i podrška Euromediteranske saradnje. Projekat je okupio organizacije iz Turske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Velike Britanije, koji su u periodu od 17. do 23. Avgusta imali priliku da razgovaraju na gore pomenute teme i da upoznaju imigrante koji su smješteni u azilu Mazare del Vallo.

Tokom 6 dana radionica učesnici su imali priliku da obrađuju teme poput „Interkulturalnosti i multikulturalnosti“, „Diskriminacije i predrasuda“, te da se kroz „role play“ aktivnosti upoznaju sa različitim kulturama koje donose Euromediteranske
članice ALF fondacije.

Predstavnici Bosne i Hercegovine bili su Miralem Tursinović i Slobodan Blagovčanin (ORC Tuzla) i Emil Balavac (OKPIS Jablanica).

Treći seminar u okviru ovoga projekta održaće se u prvoj polovini mjeseca septembra i održaće se u Turskom gradu Bursa.

Radionica za mlade aktiviste u BiH

U Banja Luci je 9. i 10. avgusta održana „Radionica za mlade aktiviste u BiH o agendama Mladi, mir i sigurnost i Žene, mir i sigurnost“, u organizaciji OSCE misije u Bosni i Hercegovini. Radionici je prisustvovalo 15 mladih osoba iz čitave godine, a član ORC Tuzla – Slobodan Blagovčanin je imao prezentaciju na temu Rezolucije 2250 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.


„Crew from the hood“

Projekat „Ekipa iz komšiluka – poruka iz provincije“ se realizuje u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, u partnerstvu organizacija: FORCA Požega (Srbija), Omladinski Resursni centar Tuzla (BiH) i Fenomeni (Kolašin). Tokom ove godine projektne aktivnosti su se realizovale u sljedećim opštinama i gradovima: Požega, Prijepolje, Užice, Priboj, Kolašin, Mojkovac, Bjelo Polje, Berane, Brčko Distrikt BiH, Bijeljina, Zvornik, Živinice i Tuzla.

Tokom avgusta, u sklopu ovog projekta, realizovane su grafitti radionice kao i iscrtavanje grafita u našem gradu. Projekat je podržan od strane BAC i ECF. Narednog mjeseca slijedi okupljanje partnera u Tuzli te snimanje video priloga o završenim aktivnostima.

Omladinska grupa ORC Tuzla

Akcija čišćenja putokaza u Tuzli

Koalicija za borbu protiv mržnje iz Tuzle, koju sačinjavaju nevladine organizacije iz našeg grada, a koja je oformljena pod pokroviteljstvom OSCE misije u Bosni i Hercegovini, odradila je akciju čisćenja ćirilićnih natpisa na putokazima u tuzlanskom prigradskom naselju Šićki Brod.

Ovom akcijom mladi ljudi su na simboličan način željeli pokazati da u Tuzli nema mjesta mržnji, vandalizmu i drugim negativnim društvenim pojavama.

Tuzla je oduvijek bila grad ljubavi, tolerancije, međusobnog postovanja. Akcija je izazvala odobrenje slučajnih prolaznika i pokazala pozitivnu reakciju društva na ovakve akcije koje imaju za cilj promociju pozitivnih društvenih vrijednosti i borbu protiv mržnje. Samu akciju su odradili Amila Selimbasić, Adi Selman, Nedim Musić, i Adnan Čirak, članovi Omladinskog resurnog centra Tuzla zajedno sa Dragicom Karadžin iz misije OSCE-a.

REDOVNE AKTIVNOSTI ORC I HCA TUZLA
Tokom avgusta radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH. Isto tako, naš projektni tim nastavio je sa apliciranjima za projekte za ovu godinu.


PLANOVI HCA/ORC-A ZA SEPTEMBAR 2017.


- Sprovođenje redovnih aktivnosti kroz Omladinsku mrežu Bosne i Hercegovine;
- Aktivno učešće u međunarodnoj ALF mreži, održavanje i logistička podrška ALF Mreži Bosne i Hercegovine, priprema i slanje učesnika na #.S. seminar u Bursi, Turska;
- Nastavak rada na namicanju sredstava za 2017. godinu.
- Nakon odmora tokom ljeta u našoj organizaciji i Omladinskoj grupi od septembra krećemo sa implementacijom projekta podržanog od strane Američke ambasade pod nazivom „YOUth 4 better future“ (Mladi za bolju budućnost). U toku narednog mjeseca u planu nam je izrada videa koji će za cilj imati da ukaže na interkulturalnost mladih u našem gradu i Bosni i Hercegovini, kao i pripremne aktivnosti sa partnerima uključenim u projekat.
- U okviru završnih aktivnosti u projektu „Crew from the hood“, u Tuzli ćemo organizovati sastanak partnera.


 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине