Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U APRILU 2021.

ALF Vitualni maraton za dijalog u EuroMed regijiORC Tuzla je, kao Glavna kancelarija ALF Mreže u BiH, a u okviru ALF Virtualnog maratona za dijalog u EuroMEd regiji, u četvrtak, 29. aprila organizovala E-table (virtuelni okrugli sto) sa temom:

Rad organizacija civilnog društva tokom COVID-19 pandemije – Katastrofa, izazov ili prilika? Kako dalje?”

Na Okruglom stolu učestvovalo je 16 učesnika iz: BiH, Libana, Slovenije, Egipta, Albanije, Bugarske i Mađarske, a govornici su bili:

Slobodan BLagovčanin – CAT BiH
Dimitrios Cavouras – Ekspert za civilno društvo EuroMed regije i
Robert Križanić – Šef ALF mreže SLovenije

Na okruglom stolu se razgovaralo o: Slabostima i snazi organizacija civilnog društva u EuroMEd regiji tokom pandemije, dobrim i inovativnim aktivnostima koje su organizacije pokrenule tokom pandemije, iskustva i prevazilaženje izazova i prepreka, mogući prijedlozi o radu ALF Mreže unutar pandemije (mogućnosti, izazovi, rješenja i mogućnosti).

Učesnici su tokom dva i po sata imali priliku razmijeniti svoja iskustva, razmišljanja, ideje, problem i poteškoće unutar pandemije. Razgovaralo se i o tome kako organizacije civilnog društva učiniti više aktivnim u društvu, kako povećati vizibilnost, kako popuniti praznine u radu vlada i donosioca odluka u borbi sa pandemijom, kako se boriti protiv lažnih vijesti (Fake news)…

Jedan od zaključaka okruglog stola bio je pojačati i djelovati proaktivnije on-line djelovaje (kako zvanično – unutar ALF mreže, tako i u razmjeni iskustava između zemalja i članica)

Uskoro očekujte potpun izvještaj E-stola.

CAT – Bosna i Hercegovina

Tokom mjeseca aprila, nastavili smo sa našim redovnim aktivnostima u sklopu projekta „CAT – Bosna i Hercegovina“.

Naše mačke su nastavile da oduševljavaju javnost na društvenim mrežama.

Ukoliko još uvijek ne pratite naše mačke – pozivamo vas da to učinite na:
Facebook, Web Portal, Instagram i Youtube kanal.Sastanak mirovnih organizacija iz regije

Udruženja “ReMi” i “Pravi Požar”, uz podršku OSCE BiH, održali su 27. Aprila online radni sastanak sa organizacijama civilnog društva iz BiH i regije, koje su na temu izgradnje mira usaglasile zajedničke aktivnosti i akcije za naredni period.

Sve organizacije učesnice sastanka su između ostalog i aktivne na temama kao što su suočavanje sa prošlošću, mirovna edukacija, izgradnja mira, nenasilno rješavanje konflikata itd.

Predstavljeni su trenutni projekti, a nakon toga se razgovaralo o mogućnostima povezivanja i proširivanja njihovih specifičnih aktivnosti koje su komplementarne i primenljive u lokalnim zajednicama. Kao podrška sastanku, mirovni aktivisti iz Srbije i Hrvatske učestvovali su na sastanku, gdje su predstavili alate koje koriste u aktivnostima izgradnje mira u svojim zemljama.

Razmatrane su ideje o korišćenju postojećih alata/dobrih praksi (koje primenjuju organizacije civilnog društva) kao pomoć lokalnim zajednicama kojima je potrebna podrška za sprovođenje aktivnosti na izgradnji mira.

Sam cilj sastanka bio je razmjena iskustava u oblasti izgradnje mira i predlaganje inicijativa za sprovođenje konkretnih zajedničkih aktivnosti u narednom periodu.

Zaključak sastanka je da se poveća broja aktivnosti na izgradnji mira u BiH ali i da se organizuje zajednička konferencija organizacija civilnog društva na temu izgradnje mira, gdje bi se informisala javnost ali i donosioci odluka na svim nivoima vlasti u BiH o potrebi sistemskih rješenja u oblasti izgradnje mira, te ponudili alati i modeli u oblasti mirovnog rada koji bi se primjenjivali na svim nivoima u BiH.

Učesnici sastanaka: Lučiano Kaluža, ReMI Mreža Derventa, Spasoje Kulaga, Pravipožar Derventa, Mikele Parente, ForumZFD Sarajevo, Branislava Vajagić, Centar za ratnu traumu Novi Sad, Amer Delić, Centar za nenasilnu akciju Sarajevo/Beograd, Srđan Ostojić, Perpetum Mobile, Banja Luka, Miralem Tursinović, ORC Tuzla, Otto Rafai, RAND Sesvete, Mirna Dabić, aktivista za prava žena i rodnu ravnopravnost, Doboj, Edin Ramulić, Fondacija za izgradnju kulture sjećanja, Prijedor, Ivan Lupis, UNDP Sarajevo, Una Telegrafčić, Mreža mira BiH Sarajevo, Mladen Stojičić, OSCE, Mark Hanbury, OSCE.

 

Sa mačkama u zajednici

Naš serijal emisije #SamackamaUZajednici​ se nastavlja! Drugu sezonu započinjemo predstavljanjem tima i aktivnosti Omladinskog resursnog centra Tuzla odnosno CAT tima. VIDEO

Ekipa ispred RTV7 Tuzla predstavila je mali dio onoga o čemu će biti riječi u narednim mjesecima. Prezentovane su, između ostalog, pozitivne priče mladih koji su pronašli način kako da prosperitetno ostanu u BiH.

#CATBiH u saradnji sa Radio televizijom 7 Tuzla (#RTV7) realizuje ovu emisiju, u kojoj je pažnja posvećena aktuelnim društvenim temama, gradu, ljudima, podršci mladima, prilikama za mlade, civilnom sektoru, društvenom aktivizmu i slično.

Predviđeno je da u narednom periodu ugostimo brojne goste, između ostalih akademske ličnosti, psihologe, sociologe i predstavnike mladih, a vas pozivamo da nam u komentarima napišete koje teme biste voljeli čuti u budućim izdanjima emisije “Sa mačkama u zajednici”!

Naš idući gost bio je Agora centar Tuzla! UG Agora je organizacija civilnog društva koja putem programa neformalne edukacije zasnovanih na prinicipima otvorenog obrazovanja osnažuje i jača kapacitete pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice. VIDEO

API KOMORA TUZLA

Ističući važnost zdravlja, brige o organizmu i očuvanju imuniteta, jednu od naših emisija posvetili smo api inhalacijama, kada smo u Gornjoj Tuzli posjetili Api komoru i razgovarali sa vlasnikom Eldarom Selimovićem.

Eldar je mlada osoba koji je pokušao nešto novo, potrudio se i uspio. O njegovom uspjehu, koji pomaže svima, govorili smo kroz zajedničko druženje. Završio je Medicinsku školu u Tuzli, a trenutno završava Stomatološki fakultet.

Pojasnio nam je, između ostalog, kako se inhalacija zrakom iz košnice koristi za liječenje mnogih, ali prije svega respiratornih oboljenja.

Na prostoru cijele BiH ima tek nekoliko api komora, a mi smo vam pripremili emisiju u kojoj se detaljnije možete upoznati sa liječenjem api inhalacijama u Tuzli i brojnim ljekovitim proizvodima koje možete potražiti, a koji mogu unaprijediti zdravlje cjelokupnog organizma.  VIDEO

Počela je nova „CAT Digitalna Akademija“

Druga CAT Digitalna Akademija je započela u ponedjeljak, 19. aprila 2021!
U saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu Drugu Digitalnu akademiju za menadžere/ice društvenih mreža!

Digitalna akademija je okupila 20 najmotivisanijih mladih menadžera/ica društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Na prvom modulu i online upoznavanju je sa učesnicima/ama napravljen uvod i poželjena dobrodošlica, objašnjena pozadina Akademije i CAT-a, ciljevi i očekivanja edukatorica i organizatora/ica, pojašnjeni elementi programa kao i metodologija treninga.

U sklopu predstavljanja programa Akademije najavljena je i terenska aktivnost, odnosno offline modul, koji će se održati u Bijeljini od 17. do 21. maja!

Želja nam je da potaknemo kreativno okruženje u kojem će se mladi osjećati prijatno i ohrabreno da započnu svoju kampanju u zajednici.

Nakon završenog treninga uživo polaznici/ce Akademije će biti u mogućnosti da u partnerstvu sa drugim polaznicima/cama pokrenu svoje digitalne kampanje, koje će između ostalog imati za cilj i jednu “onground” akciju u zajednici odakle dolaze.

Ova aktivnost je podržana kroz program Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI).

 

PodCat sa Malikom

Kada je i kako je u Općini Pale u FBiH nestalo 125 hiljada KM pogledajte u novoj epizodi PodCAT-a sa Malikom. Gošća nove epizode bila je mlada vijećnica u OV Pale u FBiH Ilmana Imširović, Ilmana je u novoj epizodi zajedno sa Malikom razgovarala o prilikama za mlade na lokalnom nivou, budžetima za made ali i o aktuelnim političkim pitanjima.  VIDEO

Novu sezonu PodCAT-a sa Malikom CAT Bosna i Hercegovina realizuje u suradnji sa Fondacija Boris Divković.

"Ironija je da neko zaradi penziju u centru za mlade"

Ko je to i u kojem centru za mlade zaradio penziju pogledajte u novoj epizodi PodCat-a sa Malikom. Gost nove epizode bio je mladi vijećnik u OV Novo Sarajevo Riad Idrizović, Riad je zajedno sa Malikom razgovarao o prilikama za mlade na lokalnom nivou, centrima i budžetima za mlade te o aktuelnim političkim pitanjima. VIDEO

"Mladi Mostara se jednoglasno složili oko Sebije" o čemu je riječ pogledajte u novoj epizodi PodCAT-a sa Malikom

Gosti nove epizode bili su mladi politički aktivisti iz Mostara Emina Ćorić i Marko Vračević i mladi vijećnik iz Mostara Goran Bošnjak.

Mladi Mostara su u novoj epizodi zajedno sa Malikom razgovarali o budžetu za mlade Grada Mostara, prilikama ili neprilikama koje imaju mladi iz mostara ali i o aktuelnim političkim pitanjima. VIDEO

 

PodPatrola – Da li poznajete nekoga ko je napustio BiH u potrazi za boljim životom? Fale li vam?

Gotovo svako od nas ima nekoga ko je napustio BiH kako bi sebi obezbijedio dostojanstven život.

Kada će se naši najdraži vratiti, pitali smo naše građane?  VIDEO

 

REDOVNE AKTIVNOSTI ORC I HCA TUZLA

Tokom aprila radili smo na održavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreže Bosne i Hercegovine (www.omladina-bih.net). U okviru toga smo svakodnevno na mejling listu mreže (posta@omladina-bih.net, alfbih@googlegroups.com ), ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH. Vršili smo korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreže, odgovarali na upite vezane za određene aktivnosti, edukacije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH. Isto tako, naš projektni tim nastavio je sa apliciranjima za projekte.

PLANOVI HCA/ORC-A ZA MAJ 2021.

- Nastavljamo sa aktivnostima u novom ciklusu CAT - Expanding the Media Toolbox. U okviru ovoga ćemo emitovati dokumetarni film „Efendijin zavjet“, u saradnji sa Međureligijskim vijećem BiH, počeli smo sa realizacijom II „Digitalne akademije“ sa mladima iz BiH, nastavili serijal „Mačke u lokalnoj zajednici u saradnji sa RTV7 Tuzla, nastaviti snimanje „PodCat-a sa Malikom, ovoga puta sa mladim vijećnicima i odbornicima širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Fondacija Boris Divković, Snimiti 50 emisija "CATPatrole", koje će se tokom ljeta emitovati na jednoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom u saradnji sa FIST Production Sarajevo. , Kontinuirano nastaviti sa online kampanjom (Vijesti i prilike za mlade, poruke i glasovi mladih, video, foto, meme sadržaj), Realizovati 20 pub kvizova širom Bosne i Hercegovine na temu aktivizma, izgradnje mira i povjerenja, političke i medijske pismenosti u saradnji sa našim partnerima, Proširiti CAT BiH tim sa mladima iz Omladinske grupe ORC Tuzla
- Nastavak aktivnosti u okviru ALF Mreže BiH. U okviru ovoga ćemo u maju organizovati Prvo internacionalno online piano takmičenje „Sergei Rachmaninoff, a u okviru ALF Virtual Marathon for Dialogue in the EuroMEd, a tokom maja organizovati godišnji sastanak mreže, na kome će biti predstavljen izijenjeni i dopunjeni „Sporazum o saradnji članica ALF BiH“ , te organizovati konferenciju za medije i stakeholdere na kojoj ćemo informisati javnost o urađenim aktivnostima ALF BiH u proteklom periodu i planovima za dalje, O ovome ćemo vas obavijestiti u skorije vrijeme
- Nastavak aktivnosti u okviru partnerskog projekta „Youth Rule o Law LAV (YroLL), čiji je nosilac Udruženje „Ja BiH u EU“ iz Sarajeva, a podržan je od strane Evropske unije. Projekat će trajati 30 mjeseci. O aktivnostima ćemo vas informisati na našim glasilima.
- Nastavak rada na fundraisingu.
- I, akoBogda početak realizacije rekonstrukcije tavana iznad naših kancelarija, koji smo dobili od grada Tuzla na korištenje, te otvaranje Centra Aktivista Tuzle. Do sada smo uspjeli očititi i izbaciti smeće koje se decenijama nakupljalo na tavanu (otprilike 4-5 tona papira, drveta, lima, stakla i ostalog smeća, ali i pronaći dosta fotografija Tuzle i aktivnosti sportskih klubova i mladih u periodu 1960 – 1985. Od ovih fotografija planiramo napraviti izložbu u skorije vrijeme. U očekivanju urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, krećemo polako sa namicanjem sredstava.


 

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине