Omladinska mreza BiH
Grin FB           Grin FB
OMBiH               ORC
Pocetna Historijat Bilten O nama Clanice mreze
 

AKTIVNOSTI ORC/HCA U AVGUSTU 2018.


Profesionalna orjentacija kroz pasoš kompetencija
ORC Tuzla je početkom jula pokrenuo projekat “Profesionalna orjentacija kroz pasoš kompetencija”, podržan od strane Ambasade SAD u Sarajevu.

Projekat će se realizirati u narednih 6 mjeseci i pružit će podršku za najmanje 100 mladih ljudi sa šireg područja Tuzle (Lukavac i Živinice) iz završnih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola.

Nakon otvaranja projekta, na kojem su pokazali izuzetnu zainteresovanost gotovo svi pozvani mediji, pristupilo se izradi analiza ponuda srednjih škola na području Tuzle, Lukavca i Živinica. Takođe, u analizi su predstavljeni svi smjerovi koje nude srednje škole, a isto tako predstavljena je „Analiza potreba tržišta rada u Federaciji BiH 2016/2017“, koju je sproveo Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo. Unutar analize koja je predviđena projektom, predstavljena je komparacija školskih smjerova i potražnje tržišta rada, što je rezultiralo određenim zaključcima koji su od koristi obrazovnom sistemu u TK-a.

Tokom mjeseca avgusta, pored analize, pristupilo se pripremi kurikuluma „Životne vještine“ koji sa realizacijom kreće u mjesecu septembru. Kurikulum „Životne vještine“ bit će realizovan kroz set radionica koje će pohađati mladi ljudi iz srednjih škola sa područja Tuzle, Lukavca i Živinica.

Omladinska grupa ORC Tuzla

Budi junak/inja svoje zajednice
17. avgusta u prostorijama Omladinske Banke Tuzla održan je sastanak o individualnim planovima i potrebama organizacija za naredni period. Sastanak je održan u sklopu kampanje "Budi junak/junakinja svoje zajednice" sa ciljem prikupljanja informacija o potrebama i interesima mladih. Na temelju dobivenih podataka radit će se na kreiranju novih kriterija koji će svi aplikanti morati proći prilikom apliciranja na novi aplikacioni poziv Omladinske Banke.Ideja kampanje je da pruži priliku vrijednim mladim ljudima koji svakodnevno uče, koji su angažovani u društvu, omladinskim udruženjima, koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge. Ovom sastanku je prisustvovala članica Omladinske grupe omladinskog resursnog centra Mirela Biković.

ExEgypt Annual Medical Summer School
Ljetna škola „ExEgypt“ svake godine okuplja najaktivije studenate medicine iz cijelog svijeta da učestvuju na programu stručnog usavršavanja u vidu tematskih predavanja i kliničke prakse. Cijeli program se implementira u Suez Canal University Hospital (Ismailia, Egipat). Početkom 2018. godine, član Omladinske mreže i student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Adnan Mujanović dobio je poziv za učešće na ovoj ljetnoj školi, kao jedini učesnik iz Bosne i Hercegovine koji je ikada učestvovao na ovom programu. Ove godine je program okupio mlade iz Njemačke, Belgije, Poljske, SAD, Kanade, Brazila, Indonezije, Lebanona, itd.

Kvaliteta stanja u javnom sektoru i Univerzitetskim klinikama u Egiptu, uprkos ogromnoj želji i znanju zdravstvenih profesionalaca, i dalje blijedi u komparaciji sa stanjem u Europskim zemljama, uključujući i BiH. Međutim, uprkos trenutnoj situaciji, putem razgovora sa studentima, ljekarima, pacijentima i drugima – i dalje se osjeti snaga duha kojom je prožeta arapska kultura. Učešće na ovogodišnjoj ljetnoj školi je omogućeno zahvaljujući podršci Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Bosne i Hercegovine, Rotaract zajednice BiH i Austrije, Bosnalijek, Hemofarm i Plamingo d.o.o..


Narandžasti dan (Orange day)
Omladinska grupa Omladinskog resursnog centra Tuzla u suradnji sa drugim lokalnim nevladinim organizacijama 25.08.2018. na Sonom trgu obilježila je "Narandžasti dan". Izvedena je simulacija nasilja, kako bi se ispitale reakcije stanovništva na nasilje. Građani su reagovali na nasilje, a nakon simulacije je urađen i flashmob kojim smo skrenuli pažnju na važnost Narandžastog dana.

Generalni sekretar UN-a je proglasio svaki 25. u mjesecu Narandžastim danom (Orange day), kao dan podsjećanja na važnost prevencije nasilja. Veoma je važno da mladi ljudi, ali i svi ostali budu svjesni problema kojim su okruženi, te ne ostanu nijemi i bore se protiv njih. Još jedan od ciljeva Narandžastog dana je informisanje žrtava nasilja kojim se sve institucijama mogu obratiti u slučaju nasilja. Pored Omladinske grupe ORC-a Tuzla, u realizaciji su učestvovali i: Asocijacija srednjoškolaca u BiH - lokalni tim Tuzla, Omladinska banka, Omladinski pokret Revolt Tuzla, Crveni križ Tuzla. Koordinatorica ove aktivnosti bila je članica Omladinske grupe Samira Aličić.

Seminar MoveEQ
U vremenskom periodu od 16. do 19. avgusta, održan je seminar za mlade MoviEQ u prostorijama Dramar centra u Tuzli. Cilj ovog seminara bio je rad na izgradnji sebe I razvoju vještina, a svaki dan seminar je bio podijeljen na dvije sesije (ukupno 8 sesija). Teme ovoga seminara bile su aktivno slušanje, komunikacija i rješavanje konflikta, vještine timskog rada, socijalna inteligencija, kreativno rješavanje problema i empatija. Na ovom seminaru učešće su uzeli i članovi ORC-a Benjamin Burek i Amina Džananović.

Vikend aktivizma
Vikend aktivizma, čiji je organizator nevladina organizacija Oštra nula, realizovan je od 17. do 19. Avgusta u Banja Luci. Na vikend aktivizmu su učestvovali mladi ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine. Neke od tema bile su: društveni pokreti u BiH koje su održali Dražen Crnomat i Daniela Došen, predstavnici Udruženja „Pravda za Davida“, dok su teorijski dio predavanja održali Uglješa Vuković pravnik (Transparency International) i Jelena Brkić - aktivistkinja (Centar za životnu sredinu) na temu neposredno učešće građana u poslovima lokalne samouprave. Posljednjeg dana vikend aktivizma održane su dvije radionice.

Prva radionica je bila na temu „Kada jedan dan vrijedi četiri godine“ (izbori i izborni proces u BiH) koju su održali Zoran Ćatić i Mirza Ajandžić ispred Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (CKMD). Drugu radionicu je vodila Vildana Hrnjić koja se odnosila na izradu i pisanje političkih poruka na majicama. Na vikend aktivizmu jedan od učesnika bio je I clan naše Omladinske grupe Duško Majkić.

 

Anna Lindh

Omladinski resursni centar


Insight on Conflict

 

    KULT BiH   SEEmotion
             
GEC Bosnia   PRONI Brcko   Transparency International   XY asocijacija
             
             
Omladinska mreža Bosne i Hercegovine - Youth network of Bosnia and Herzegovina - Омладинска мрежа Босне и Херцеговине